Jämföra översättningar av BibelnAtt jämföra verser

Att jämföra översättningar är något som jag sysslat med i några år. Varför? Ja, det skulle ju vara tämligen meningslöst om det inte skilde sig mellan översättningarna!

Bibeln är Guds ord, inte människors. Därför spelar det en stor roll vad det står i hans ord. Är Bibeln bara människors ord, en rad teologiska och filosofiska tankar om Gud, spelar det förstås inte så stor roll vad det i detaljer står i Bibeln, ungefär som i vilken bok som helst!

En del teologer och översättare behandlar Bibeln som en antik klassiker och har många åsikter om vad det står i den baserat på forskning, arkeologi, kyrkofäders teologi och så kallad bibelkritik.

Någon har sagt att gångna tiders kristna kämpade för vad som är en sann lära, och idag kämpar vi för att ta reda på om Gud har sagt vad det står i Bibeln vi läser! Motsägelser och halvsanningar stödda av forskning räcker inte långt. Vår tro är inte född av människor och växer mycket lite av nya åsikter. Vad har han sagt? Det finns svar.

Jesus sa: Människan ska inte bara leva av bröd, utan av varje ord som kommer ur Guds mun. Matt 4:4, Lukas 4:4

Bysantinska och egyptiska manuskript (Nya Testamentet)

Det finns hundratals översättningar av Bibeln och produceras nya varje år. De stora skillnaderna mellan översättningar är mellan texttraditionerna. Det finns biblar av bysantinsk och egyptisk tradition, och de båda skiljer sig på 1000-tals ställen - redan innan översättningen har kommit igång!

Att det inte skulle spela någon roll vad det faktiskt står i verserna för en kristen som läser Bibeln dagligen får man nog glömma!

Från och med 1917 års översättning, Bibel 1917, har svenska kristna läst samma texttyp (den egyptiska) som katoliker och mystiker läst sedan 300-talet efter Kristus. Och det syns i det avfall från stabil kristen tro som pågår i Sverige och i västvärlden. Sverige är idag ett av världens mest sekulariserande länder. Det är inte bara Socialdemokraternas fel!

Den bysantiska texttypen (Antiokia, Syrien, Grekland) har använts ända sedan apostlarna skrev ned Nya Testmentets texter och började kopiera och sprida dem i Syrien, Grekland och till världens gränser. Det finns ca 5000 + kopior, många mycket lika varandra.

Den egyptiska texttypen (Alexandria, Egypten), som används i nya biblar (Folkbibeln, New International Version, Levande Bibeln, Bibel 2000, NASB, RSV, ESV mfl) finns representerad i ungefär 4 stora samlingar, 50 kopior och ca 50-100 lösa blad. Många motstridigheter och ofullständigheter finns i dessa manuskript.

Trots oklarheterna försvaras de egyptiska manuskripten av forskningen och av förlagen, så det fortsätter produceras mer och mer av samma grumliga silver. Allmänt säger man att den bibeltyp som kom med Reformationen är felaktig och adderar ord. Till och med Lutherälskande och reformerta kristna, som talar sig varma om Reformationens vinster, kasserar Reformationens största vinst: Bibeln på folkspråk!

Hur hittar man texterna?

Den Bysantinska texttypen som är grunden för alla Reformationsbiblar kallas Textus Receptus (den mottagna texten). Detta grekiska NT ligger till grund för King James Bible, Geneva Bible, Reina Valera, Karl den 12:es Bibel, Lutherbibeln, Diodati, i huvudsak New King James, Modern English Version mfl översättningar. Reformationsbibeln på svenska är motsvarigheten till King James på svenska (uppdaterad Karl 12 i grunden). Liknande översättning finns också på norska i nyutgåva. Man behöver inte bli lurad av att ta till sig detta! Det finns ett antal mindre skillnader men det är ofta intressant att se nya belysningar av verserna.

Den egyptiska - Alexandrinska - texttypen som används av teologiskolor är grunden för merparten av nya översättningar. Texter ur denna tradition finns "nerkokad" i Nestle/Aland 28 editioner (samma text som United Bible Societies 4 editioner). Mycket grundarbete denna riktning gjorde teologerna Westcott och Hort, som redan i slutet av 1800-talet producerade en ny grundtext på grekiska som sen blivit basen för Nestle/Alands 28 editioner. Här uppdateras texten år för år av forskningen. Codex Sinaiticus (A) och Codex Vaticanus (B) står högst i rang, för de anses som de äldsta, bäst bevarade manuskripten. Båda dessa är en mardröm för bibeltroende kristna, rent teologiskt. Man kokar enligt bibelkritisk metod ned alla manuskript och för statistisk och gör sannolikhetskalkyler på vad som är "troligast" att Gud sagt - där motsägelserna är många (ca 3000 skillnader bara mellan Codex A och B och minst 3500 skillnader mellan Textus Receptus och Codex A och B). Det Alexandrinska NT är ca 1,5 brev kortare i Nya Testamentet än den Bysantinska. Vad du läser om du läser Folkbibeln saknar alltså motsvarande 1 Petrus och 2 Petrus brev, jämfört med vad en läsare av en reformationsbibel läser.

Kurt Aland, nestorn inom bibelkritiken (en av fem forskare som redigerat bibeltexten Folkbibeln översätts från), ifrågasätter att de fyra evangelierna är skrivna av de personer som givit dem namn. Han tror att det fanns en Urkälla som författarna kopierade texten från (precis som muslimerna tror). Han anser inte att bl.a. Judas, Jakob och 2 Petrusbrev ska vara i Nya Testamentet, och han tror inte att vissa av apostlarna själva skrev brev. Andra personer signerade breven med pseudonymer som "Paulus" och "Petrus" tror han. Han tycker i stället att Ignatius brev ska vara i Nya testamentet. Har du läst det?

Nätsidor för jämförelser

* Reformationsbibelns site www.bibel.se har många bra källor att söka vidare i. Ämnet är stort!
* www.blueletterbible.org (Strong´s Concordance, KJV baserad site/app)
* www.biblegateway.com (många översättningar att jämföra)
* www.biblehub.org (med interlinear Greek - English)

Kolla upp detta ämne om du är seriös med din tro! Det har betydelse för tron att vi kan lita på Bibeln och han som givit oss den. MVH Janne 9/2 2016

måndag 29 februari 2016

Psalm 12:6-7 (Herrens ord är rena)


Psalm 12

Psalm 12:6-7 The words of the Lord are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation for ever. KJV

Sv: Herrens ord är rena ord: som silver prövat i en ugn, renade sju gånger. Du ska bevara dem, O Herre, du ska behålla dem från denna generation för evigt.

The words of the Lord are pure words: as silver tried by the fire, purged from the earth refined seven times. Thou, O Lord, wilt preserve us: and keep us from this generation for ever. Douay Rheims American Version 1899

Herrens tal är ett rent tal,
likt silver som rinner ner på jorden,
luttrat i degeln, renat sju gånger.
Du, Herre, skall bevara dem,
du skall för evigt beskydda dem för detta släkte. SFB 1998

Herrens ord är rena

Här är en bra vers ur Psaltaren att jämföra i olika översättningar.

Den första är King James Bible, reformationsbibeln på engelska (finns också Geneva Bible som är lik KJV). Den andra är från en revidering av Jesuitbibeln på engelska, Douay Rheims, som kom ut första gången 1605. Och den tredje är Svenska Folkbibeln version 1998.

Jämförelse (v 12:6):

A Herrens ord är rena ord, prövade i en ugn, renade sju gånger
B Herrens ord är rena ord, som silver prövat i elden, renat från jord, förädlade sju gånger
C Herrens tal är ett rent tal, likt silver som rinner ned på jorden, luttrat i degeln renat sju gånger

Herrens ord är rena som silver - mer eller mindre!

Nästa vers (12:7):

A Du ska bevara dem, O Herre, du ska behålla dem från denna generation för evigt. KJV
B Du, O Herre, ska bevara oss och behålla oss från denna generation för evigt. DR
C Du, Herre, skall bevara dem, du skall för evigt beskydda dem för detta släkte. SFB

Här diffar det mellan alla tre!

A Den första översättningen säger att Herrens ord är rena och han ska bevara dem för evigt från generation till generation.

B Den andra säger att Herren ska bevara och beskydda folket för evigt (från onda människor som andra verser i Ps 12 talar om).

C Den tredje översättningen säger att Herren ska bevara och beskydda sitt folk (alternativt sitt tal) för detta släkte.

Så: Vad är Guds ord - vilka är Guds ord i Ps 12:6-7?

Du måste välja.

A Är hans ord rent och bevarat? För evigt beskyddat?
B Eller ska han beskydda oss från onda människor?
C Eller ska han beskydda sitt tal för ett ont släkte?

Det finns ingen gyllene medelväg mellan dessa tre. De talar om helt olika saker!

Första versen i Psalm 12 är likadan. Det spretar så pass mycket att man börjar undra om någon är där och "förädlar orden på egen hand." Även idag.

Som någon kanske kommer ihåg försökte Jesuiterna störta och förhindra översättningar av Bibeln till engelska och andra europeiska språk under hela reformationen. Att förvränga verserna gör det lättare att kontrollera både protestant och katolik.

Är allting som står i översättningarna det samma?

Av Folkbibelns översättare och Lutheraner i övrigt hör man att alla bra översättningar av Bibeln säger samma saker och att skillnaderna är betydelselösa. Gränsen mellan bra översättning och mindre bra går mellan Folkbibeln och Bibel 2000, och Folkbibeln och parafraser som Nya levande Bibeln och The Message.

Man hävdar precis som bibelkritiken gör att Reformationstexten är dålig, om inte felaktig. Och att bibelkritiken har funnit bättre texter (de egyptiska) som är trovärdigare än den mottagna texten Luther själv tog fram.

För att testa detta påstående kan man bara kolla in Psalm 12 vers 1 (I Jesuitbibeln Psalm 11 vers 2, av någon anledning!).

Psalm 12:1

12:1 Help, Lord; for the godly man ceaseth; for the faithful fail from among the children of men. KJV

11:2 Save me, O Lord, for there is now no saint: truths are decayed from among the children of men. Jesuit Bible 1899

12:2 Fräls, Herre, ty de fromma är borta, de trofasta har försvunnit från människors barn. SFB 98

För den som tycker allting som Gud sagt i alla översättningar av Bibeln är det samma - blir det följande logik:

Rena ord = rent tal

Frälsa = hjälpa

Fromma = helgon

Bevara dina ord = bevara oss från onda människor

Beskydda ditt ord = beskydda oss

De trofasta faller av = sanningar dör bort

Konversation mellan kristna

Janne: De trogna faller av (Ps 12:7)
Jesuiten: Ja, sanningar dör bort (Ps 12:7)

Janne: Herrens ord är rena och han bevarar dem (Ps 12:6)
Jesuiten: Ja precis! Han bevarar oss från denna onda generation (Ps 12:6).

Janne: Varför kallar ni Psalm 12 för Psalm 11?
Jesuiten: För att du ska bli förvirrad och ställa massa frågor.

Folkbibeln-ivrare bryter in: Vad snackar ni om? Vad intressant! Allting Gud säger i vår Bibel och i alla bra översättningar är evangeliskt och Luther-at i en reformationsugn. O Gud, bevara oss från denna onda generation, och från för mycket TV-tittande, och från viljan att jämföra bibelverser, och från arga konspirationsteorier. Amen.

Jona bok 2:2 (Bön i helvetet)


 Jona 2:2

Jonah prayed unto the LORD his God out of the fish´s belly (Jonah 2:1):

And said: I cried by the reason of mine affliction unto the LORD, and he heard me: out of the belly of hell cried I, and thou heardest my voice (Jonah 2:2). KJV 
  
Jona var i fiskens buk i tre dagar - Jesus var i helvetet i tre dagar innan han uppstod.

Jona bad till Herren och han hörde honom. Frälsningen kommer från Herren (Jona 2:9).

Ord:
Tsarah (hebr) - affliction - smärta, plåga (utsättas för)
Sheol (hebr) - Hell - helvete


Jona 2:8 (Fåfänglighet)


Jona 2:8

They that observe lying vanities forsake their own mercy. KJV
 

Sv:De som ser till förljugna fåfängligheter överger sin egen nåd.
 

De som håller sig till fåfängliga avgudar överger den nåd de fått. SFB 98
 

Gillar man förgänglighet finns de många saker att fokusera på i världen. Allt är fåfänglighet, säger predikaren.

Gud är oförgänglig och ganska olik en staty. Nåd får man bara när man kommer till honom.

Ord:

hebel (hebr.)- vanity - fåfänglighet 
chesed (hebr.) - mercy - nåd, barmhärtighet

Jona 2:9 (Frälsningen)


Jona 2:9

But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving: I will pay that that I have vowed. Salvation is of the Lord. KJV

Med tacksägelse vill jag offra åt dig,
vad jag har lovat vill jag infria.

Frälsningen är hos Herren!" SFB 98

Jona är tacksam för att Gud har räddat honom från döden. Han lovar göra vad han sa och går till Nineve, Assyrien, för att predika omvändelse för folket. Liv och död handlar det om. Stora ord för en större verklighet.

Jona 4:11 (Nineve)


Jona 4:11

And should not I spare Nineveh, that great city, wherein there are more than sixscore thousand persons that cannot discern between their right hand and their left hand, and also much cattle? KJV

Och jag skulle inte ömma för Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, dessutom en mängd djur!" SFB 98

Jona vill se Nineve brinna, precis som Sodom och Gomorra gjorde. Och sätter sig på en fin utsiktsplats. Han blir arg på Gud för att han har nåd för fienderna. Gud säger att folket i Nineve inte kan skilja på vänster eller höger hand, och skulle han inte spara de djur som finns där?

Jona bok är en fascinerande studie i mänsklig psykologi.
Jona är ju så passionerad och tackar Gud för räddningen i kapitel 2. Men i kapitel 4, när andra får samma nåd som honom själv, då blir han svartsjuk! Idag betyder att inte kunna skilja på vänster eller höger hand i andliga ting inte särskilt mycket. Gud eller djävul, vad spelar det för roll? Att säga "vad spelar det för roll?" Det är att inte kunna skilja på höger och vänster hand.

Nineve räddades från förstörelse i Jona bok. Gud blev sedan trött på all smuts och våld och Nineve förstörs i en senare bok i Bibeln totalt (Nahum kap 3). Idag är Nineve en stadsdel i Mosul, Irak. Och staden är terrorgruppen ISIS högkvarter.  

ISIS förstörde antika tempel och städer ifjol (templen i Palmyra mm). ISIS är inte förtjusta i det Gud kallar "förljugna förgängligheter" (Jona 2:8) - statyer av Baal och Astarte och den kananeeska kulten. Men de tror på en Gud Baal-lah och hans profet. De gillar lukten av blod. Helst kristet blod.

Länk Palmyra
http://irasciblemusings.com/the-ancient-wonders-of-palmyra-are-at-risk-of-destruction-by-isis/

Herren vare med er (GT och NT)


4 Mosebok 6:22-27

GT

And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto Aaron and unto his sons, saying, On this wise ye shall bless the children of Israel, saying unto them,

The Lord bless thee, and keep thee:
The Lord make his face shine upon thee, and be gracious unto thee:
The Lord lift up his countenance upon thee, and give thee peace. (Numbers 6:22-26) KJV

And they shall put my name upon the children och Israel, and I will bless them. (v 27)


Uppenbarelseboken 22:21

NT

The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. KJV
Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er alla. Amen. REF NT 2016

Herren Jesu nåd vare med alla. SFB 14
Herren Jesu nåd vare med alla. Bibel 1917söndag 28 februari 2016

Johannes 5:39 (Forska i skrifterna)


Joh 5:39

Search the scriptures, for in them ye think that ye have eternal life: and they are they that testify of me (40) and ye will not come to me that ye might have life. KJV

Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. (40) Och ni vill inte komma till mig för att få liv. REF 16

Ni forskar i Skrifterna[d], för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig, 40 men ni vill inte komma till mig för att få liv. SFB 14

Jesus talar här med Fariseer som inte vill erkänna att han är Messias. Han säger att de forskar i skrifterna men vill inte komma till honom, skifternas källa.

Bokstaven dödar, men anden ger liv? Det här är ett citat man ibland hör när det handlar om diskussioner om bibelverser, och uppmaningen är att man inte ska tolka vad det står i verserna. För "Anden ger liv." Bokstaven i bibelordet är torr, sägs det, och man kan inte förstå vad det står om inte den Helige Ande ger en tolkning på vad orden "betyder för mig." Här kommer bönen in för att man ska förstå vad det står. Inget fel med det i sig iofs.

Är det vad Jesus säger här till Fariseerna? Att de ska sluta läsa Torah och komma med honom?

Både ja och nej. Som jag förstår den här versen.

Det är ingen skillnad på att läsa och att göra (höra och göra som Jakob talar om i sitt brev).

Fariseerna och de skriftlärda läser och vördar Torah, så varför kan de inte komma och vörda Torahs källa direkt: Guds levande Ord på jorden? Guds Ord står en meter från dem och talar. 

Felet ligger inte i att de har passion för Guds ord. Det är vilken sorts passion det är frågan om!

Jesus och apostlarna förringar aldrig läsning eller förståelse för att vi ska tro. Nya Testamentet hänvisar på flera ställen att vi ska söka efter Jesus och bli övertygade av vad Bibeln lär om honom. Det går inte utan läsning. Eller bön (Se: Joh 8:31-32, Joh 14:15, 21, 24, Apg 17:11, 1 Pet 3:18 mfl). 

Psalm 119 är Psaltarens längsta Psalm och där upprepas - Jag älskar ditt ord - med variationer om och om igen.

Ditt ord är mycket rent, därför älskar din tjänare det (Ps 119:140).

Jesus överraskade de skriftlärda med sin kunskap i lagen redan som 12-åring på Bar Mitzvah i Jerusalem. Historien om när han gjorde Maria och Josef oroliga för han stannade kvar i templet med sin Fader, när de var på väg hem (Luk 2:46-47).

säger Jesus att fariseerna gör fel i att läsa Bibeln? Är det inte både och som gäller? Både leva och lära?

Bokstaven dödar

Bokstaven i lagen dödar oss i synden. Men den Helige Ande gav oss sanningen om Jesus - att han är överallt i Bibeln och man kan komma direkt till honom. I Ande och sanning (Joh 4:24).

Fin predikan

Search the Scriptures, Charles Lawson
https://www.youtube.com/watch?v=G4zdh_B_K6E