Jämföra översättningar av BibelnAtt jämföra verser

Att jämföra översättningar är något som jag sysslat med i några år. Varför? Ja, det skulle ju vara tämligen meningslöst om det inte skilde sig mellan översättningarna!

Bibeln är Guds ord, inte människors. Därför spelar det en stor roll vad det står i hans ord. Är Bibeln bara människors ord, en rad teologiska och filosofiska tankar om Gud, spelar det förstås inte så stor roll vad det i detaljer står i Bibeln, ungefär som i vilken bok som helst!

En del teologer och översättare behandlar Bibeln som en antik klassiker och har många åsikter om vad det står i den baserat på forskning, arkeologi, kyrkofäders teologi och så kallad bibelkritik.

Någon har sagt att gångna tiders kristna kämpade för vad som är en sann lära, och idag kämpar vi för att ta reda på om Gud har sagt vad det står i Bibeln vi läser! Motsägelser och halvsanningar stödda av forskning räcker inte långt. Vår tro är inte född av människor och växer mycket lite av nya åsikter. Vad har han sagt? Det finns svar.

Jesus sa: Människan ska inte bara leva av bröd, utan av varje ord som kommer ur Guds mun. Matt 4:4, Lukas 4:4

Bysantinska och egyptiska manuskript (Nya Testamentet)

Det finns hundratals översättningar av Bibeln och produceras nya varje år. De stora skillnaderna mellan översättningar är mellan texttraditionerna. Det finns biblar av bysantinsk och egyptisk tradition, och de båda skiljer sig på 1000-tals ställen - redan innan översättningen har kommit igång!

Att det inte skulle spela någon roll vad det faktiskt står i verserna för en kristen som läser Bibeln dagligen får man nog glömma!

Från och med 1917 års översättning, Bibel 1917, har svenska kristna läst samma texttyp (den egyptiska) som katoliker och mystiker läst sedan 300-talet efter Kristus. Och det syns i det avfall från stabil kristen tro som pågår i Sverige och i västvärlden. Sverige är idag ett av världens mest sekulariserande länder. Det är inte bara Socialdemokraternas fel!

Den bysantiska texttypen (Antiokia, Syrien, Grekland) har använts ända sedan apostlarna skrev ned Nya Testmentets texter och började kopiera och sprida dem i Syrien, Grekland och till världens gränser. Det finns ca 5000 + kopior, många mycket lika varandra.

Den egyptiska texttypen (Alexandria, Egypten), som används i nya biblar (Folkbibeln, New International Version, Levande Bibeln, Bibel 2000, NASB, RSV, ESV mfl) finns representerad i ungefär 4 stora samlingar, 50 kopior och ca 50-100 lösa blad. Många motstridigheter och ofullständigheter finns i dessa manuskript.

Trots oklarheterna försvaras de egyptiska manuskripten av forskningen och av förlagen, så det fortsätter produceras mer och mer av samma grumliga silver. Allmänt säger man att den bibeltyp som kom med Reformationen är felaktig och adderar ord. Till och med Lutherälskande och reformerta kristna, som talar sig varma om Reformationens vinster, kasserar Reformationens största vinst: Bibeln på folkspråk!

Hur hittar man texterna?

Den Bysantinska texttypen som är grunden för alla Reformationsbiblar kallas Textus Receptus (den mottagna texten). Detta grekiska NT ligger till grund för King James Bible, Geneva Bible, Reina Valera, Karl den 12:es Bibel, Lutherbibeln, Diodati, i huvudsak New King James, Modern English Version mfl översättningar. Reformationsbibeln på svenska är motsvarigheten till King James på svenska (uppdaterad Karl 12 i grunden). Liknande översättning finns också på norska i nyutgåva. Man behöver inte bli lurad av att ta till sig detta! Det finns ett antal mindre skillnader men det är ofta intressant att se nya belysningar av verserna.

Den egyptiska - Alexandrinska - texttypen som används av teologiskolor är grunden för merparten av nya översättningar. Texter ur denna tradition finns "nerkokad" i Nestle/Aland 28 editioner (samma text som United Bible Societies 4 editioner). Mycket grundarbete denna riktning gjorde teologerna Westcott och Hort, som redan i slutet av 1800-talet producerade en ny grundtext på grekiska som sen blivit basen för Nestle/Alands 28 editioner. Här uppdateras texten år för år av forskningen. Codex Sinaiticus (A) och Codex Vaticanus (B) står högst i rang, för de anses som de äldsta, bäst bevarade manuskripten. Båda dessa är en mardröm för bibeltroende kristna, rent teologiskt. Man kokar enligt bibelkritisk metod ned alla manuskript och för statistisk och gör sannolikhetskalkyler på vad som är "troligast" att Gud sagt - där motsägelserna är många (ca 3000 skillnader bara mellan Codex A och B och minst 3500 skillnader mellan Textus Receptus och Codex A och B). Det Alexandrinska NT är ca 1,5 brev kortare i Nya Testamentet än den Bysantinska. Vad du läser om du läser Folkbibeln saknar alltså motsvarande 1 Petrus och 2 Petrus brev, jämfört med vad en läsare av en reformationsbibel läser.

Kurt Aland, nestorn inom bibelkritiken (en av fem forskare som redigerat bibeltexten Folkbibeln översätts från), ifrågasätter att de fyra evangelierna är skrivna av de personer som givit dem namn. Han tror att det fanns en Urkälla som författarna kopierade texten från (precis som muslimerna tror). Han anser inte att bl.a. Judas, Jakob och 2 Petrusbrev ska vara i Nya Testamentet, och han tror inte att vissa av apostlarna själva skrev brev. Andra personer signerade breven med pseudonymer som "Paulus" och "Petrus" tror han. Han tycker i stället att Ignatius brev ska vara i Nya testamentet. Har du läst det?

Nätsidor för jämförelser

* Reformationsbibelns site www.bibel.se har många bra källor att söka vidare i. Ämnet är stort!
* www.blueletterbible.org (Strong´s Concordance, KJV baserad site/app)
* www.biblegateway.com (många översättningar att jämföra)
* www.biblehub.org (med interlinear Greek - English)

Kolla upp detta ämne om du är seriös med din tro! Det har betydelse för tron att vi kan lita på Bibeln och han som givit oss den. MVH Janne 9/2 2016

måndag 15 februari 2016

2 Timoteusbrevet 3:13


2 Tim 3:13

But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving, and being deceived. KJV

Men onda människor och bedragare ska gå allt längre i ondska. De bedrar och är själva bedragna. REF

Människohjärtat är outgrundligt. Det syns ju inte utanpå vad drivkraften är, men inuti...Vilken frälsning har inte Jesus gjort för oss! När man ser alternativet...

Såg just en ny video med Todd Bentley, revivialpredikanten från Lakeland, som kraschade för kanske 7 år sedan. Som en del kanske minns, blev han smord till "apostel" liggande på golvet av New Apostolic Reformation-generalen CP Wagner, och sen försvann han i otrohet och nytt äktenskap med assistenten. Blev upprättad av Rick Joyner (Morning Star/Knights of Malta) och Bill Johnson (Bethel Church) och glömdes sen bort.

Nu är Todd på banan igen och säger här i en ny video att han måste kontrollera sin show och vill inte vara del av någon annans. Han kan sitt hantverk och vet hur man ska göra för att skapa stämning och utlösa smörjelse och helandekonster. En tanke stod ut för mig, han säger (ungefär): "Sion, Jerusalem, arken, tronen och härligheten är samma sak. Jesus på jorden. Vi kan lära oss att ta oss till Guds tron, inte bara inta våra positioner. När någon säger sig varit vid Guds tron, går luften ur många kristna som säger, "huh?" (ca 2 timmar in)

Todd lär i videon (som är över 3 timmar lång!) ut sju sätt att ta sig till Guds tron, baserat på människor i Bibeln som varit där. Vad det är för skillnad på vad Todd talar om och ockultism (eller spiritism) får någon som förstår det förklara. 
Vill du som kristen bli hypnotiserad av något som mycket väl kan vara en vältatuerad motorcykelgängmedlem, ligga slagen som en säl på golvet och inte komma upp? Eller repetera böner tills du faller i trans?

Fresta Gud?

Jag ska inte döma honom, det gör Gud, men den som följer efter honom och liknande figurer får nog snart smaka den friska elden live, förr eller senare! 

När man ser på shower som den här förstår man varför flera brev i NT varnar för gnostisk andlighet. Den är ju utan gränser och svävar någonstans mellan Gud och motsatsen.


Bentley at it again
https://www.youtube.com/watch?v=R4AyiPDOgOc

---

Referensvers
När Jesaja såg Guds tron föll han ned i fruktan och bekände: Ve mig, det är förbi med mig, för jag är en människa med orena läppar. (Jesaja 6:5, del av versen)

Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet (Jesaja 6:3).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar