Jämföra översättningar av BibelnAtt jämföra verser

Att jämföra översättningar är något som jag sysslat med i några år. Varför? Ja, det skulle ju vara tämligen meningslöst om det inte skilde sig mellan översättningarna!

Bibeln är Guds ord, inte människors. Därför spelar det en stor roll vad det står i hans ord. Är Bibeln bara människors ord, en rad teologiska och filosofiska tankar om Gud, spelar det förstås inte så stor roll vad det i detaljer står i Bibeln, ungefär som i vilken bok som helst!

En del teologer och översättare behandlar Bibeln som en antik klassiker och har många åsikter om vad det står i den baserat på forskning, arkeologi, kyrkofäders teologi och så kallad bibelkritik.

Någon har sagt att gångna tiders kristna kämpade för vad som är en sann lära, och idag kämpar vi för att ta reda på om Gud har sagt vad det står i Bibeln vi läser! Motsägelser och halvsanningar stödda av forskning räcker inte långt. Vår tro är inte född av människor och växer mycket lite av nya åsikter. Vad har han sagt? Det finns svar.

Jesus sa: Människan ska inte bara leva av bröd, utan av varje ord som kommer ur Guds mun. Matt 4:4, Lukas 4:4

Bysantinska och egyptiska manuskript (Nya Testamentet)

Det finns hundratals översättningar av Bibeln och produceras nya varje år. De stora skillnaderna mellan översättningar är mellan texttraditionerna. Det finns biblar av bysantinsk och egyptisk tradition, och de båda skiljer sig på 1000-tals ställen - redan innan översättningen har kommit igång!

Att det inte skulle spela någon roll vad det faktiskt står i verserna för en kristen som läser Bibeln dagligen får man nog glömma!

Från och med 1917 års översättning, Bibel 1917, har svenska kristna läst samma texttyp (den egyptiska) som katoliker och mystiker läst sedan 300-talet efter Kristus. Och det syns i det avfall från stabil kristen tro som pågår i Sverige och i västvärlden. Sverige är idag ett av världens mest sekulariserande länder. Det är inte bara Socialdemokraternas fel!

Den bysantiska texttypen (Antiokia, Syrien, Grekland) har använts ända sedan apostlarna skrev ned Nya Testmentets texter och började kopiera och sprida dem i Syrien, Grekland och till världens gränser. Det finns ca 5000 + kopior, många mycket lika varandra.

Den egyptiska texttypen (Alexandria, Egypten), som används i nya biblar (Folkbibeln, New International Version, Levande Bibeln, Bibel 2000, NASB, RSV, ESV mfl) finns representerad i ungefär 4 stora samlingar, 50 kopior och ca 50-100 lösa blad. Många motstridigheter och ofullständigheter finns i dessa manuskript.

Trots oklarheterna försvaras de egyptiska manuskripten av forskningen och av förlagen, så det fortsätter produceras mer och mer av samma grumliga silver. Allmänt säger man att den bibeltyp som kom med Reformationen är felaktig och adderar ord. Till och med Lutherälskande och reformerta kristna, som talar sig varma om Reformationens vinster, kasserar Reformationens största vinst: Bibeln på folkspråk!

Hur hittar man texterna?

Den Bysantinska texttypen som är grunden för alla Reformationsbiblar kallas Textus Receptus (den mottagna texten). Detta grekiska NT ligger till grund för King James Bible, Geneva Bible, Reina Valera, Karl den 12:es Bibel, Lutherbibeln, Diodati, i huvudsak New King James, Modern English Version mfl översättningar. Reformationsbibeln på svenska är motsvarigheten till King James på svenska (uppdaterad Karl 12 i grunden). Liknande översättning finns också på norska i nyutgåva. Man behöver inte bli lurad av att ta till sig detta! Det finns ett antal mindre skillnader men det är ofta intressant att se nya belysningar av verserna.

Den egyptiska - Alexandrinska - texttypen som används av teologiskolor är grunden för merparten av nya översättningar. Texter ur denna tradition finns "nerkokad" i Nestle/Aland 28 editioner (samma text som United Bible Societies 4 editioner). Mycket grundarbete denna riktning gjorde teologerna Westcott och Hort, som redan i slutet av 1800-talet producerade en ny grundtext på grekiska som sen blivit basen för Nestle/Alands 28 editioner. Här uppdateras texten år för år av forskningen. Codex Sinaiticus (A) och Codex Vaticanus (B) står högst i rang, för de anses som de äldsta, bäst bevarade manuskripten. Båda dessa är en mardröm för bibeltroende kristna, rent teologiskt. Man kokar enligt bibelkritisk metod ned alla manuskript och för statistisk och gör sannolikhetskalkyler på vad som är "troligast" att Gud sagt - där motsägelserna är många (ca 3000 skillnader bara mellan Codex A och B och minst 3500 skillnader mellan Textus Receptus och Codex A och B). Det Alexandrinska NT är ca 1,5 brev kortare i Nya Testamentet än den Bysantinska. Vad du läser om du läser Folkbibeln saknar alltså motsvarande 1 Petrus och 2 Petrus brev, jämfört med vad en läsare av en reformationsbibel läser.

Kurt Aland, nestorn inom bibelkritiken (en av fem forskare som redigerat bibeltexten Folkbibeln översätts från), ifrågasätter att de fyra evangelierna är skrivna av de personer som givit dem namn. Han tror att det fanns en Urkälla som författarna kopierade texten från (precis som muslimerna tror). Han anser inte att bl.a. Judas, Jakob och 2 Petrusbrev ska vara i Nya Testamentet, och han tror inte att vissa av apostlarna själva skrev brev. Andra personer signerade breven med pseudonymer som "Paulus" och "Petrus" tror han. Han tycker i stället att Ignatius brev ska vara i Nya testamentet. Har du läst det?

Nätsidor för jämförelser

* Reformationsbibelns site www.bibel.se har många bra källor att söka vidare i. Ämnet är stort!
* www.blueletterbible.org (Strong´s Concordance, KJV baserad site/app)
* www.biblegateway.com (många översättningar att jämföra)
* www.biblehub.org (med interlinear Greek - English)

Kolla upp detta ämne om du är seriös med din tro! Det har betydelse för tron att vi kan lita på Bibeln och han som givit oss den. MVH Janne 9/2 2016

onsdag 24 februari 2016

Har Gud sagt så? (GT, 1 Mos 3:1)


1 Mos 3:1

Anklagaren i ormskinns första ord i Bibeln är frågan: 
Har Gud sagt så?

Han sår tvivel i Eva. Så att hon ska glömma Gud och följa med honom och försöka bli gud själv.

Inom bibelvetenskapen, den så kallade "bibelkritiken," och den historiska kritiska metoden som praktiseras på teologiska högskolor hittar man många sätt att ifrågasätta och tvivla på Bibelns auktoritet och trovärdighet. Så har man hållit på i hundratals år. De enklaste frågor blir fruktansvärt komplicerade i händerna på forskningen. En detalj, ett arkeologiskt fynd, eller tidsbestämningen av ett knappt läsbart fragment hittad i en öken, kan ändra hela Bibelns budskap i rätt (fel) forskares händer.

Vi vet bättre!

Man tror på allvar att vi idag har bättre koll på vad Gud sa än man hade för 500 år sedan, och för 1500 år sedan. Trots att vi idag knappast tar tron på stort allvar, och få människor får sätta livet till för att läsa några verser på sin kammare. Vi bryr sig inte om vad Gud sa - fast vi forskar seriöst i vad han skulle kunna ha sagt!

En vattendelare för troende kristna har blivit Bibelfrågan. Är det för att "vi är fariseer" som hittar grus i salladen bara för att göra livet jobbigt för sina vänner? Nej.

Problemen med att ta reda på vilken grundtext som är den riktiga sitter i hur mycket intresse vi har av Bibeln och dess tillkomsthistoria. Har det betydelse vad kyrkorna lärt historiskt sett? Varför man mördat kristna för att de ville läsa Bibeln själva på sitt eget språk? Vad är Guds vilja med att alla ska få läsa vad han sa? 

Gud vet vad han sa.

Låter vi forskare, som ofta är eller har blivit agnostiker (på kuppen) under sina forskarkarriärer, dirigera vad eller vilken Bibel som faktiskt är vad Gud sagt? För en sådan riktig Bibel finns, tro det eller ej!

Orsaken till varför forskare går i fällan när de studerar bibeltexterna finns inte att hämta i Bibeln i sig. Problemet kommer i att forskningen för ca 200 år sedan kasserat Guds ord, och söker sanningen i korrumperade manuskript man hittat - som motsäger varandra. Vissa forskare skyddar sig mot sanningen genom att förlöjliga kristna som tar upp en diskussion vad dessa korrumperade manuskript faktiskt innehåller. De får stämplar som konspirationsteoretiker, när de bara läser vad de felaktiga manuskripten faktiskt säger och jämför med vad folk trott från början. Skulle de felaktiga manuskripten exponeras för vad de faktiskt säger, skulle en hel marknad för nya Bibelöversättningar kunna rinna ut i sanden, och teologiska fakulteter slippa forskningsår på saker som är mindre meningfulla för kristen tro.  

Var ligger lojaliteten hos dig som kristen - om du måste välja?
Hos de skriftlärda?


Svenska Folkbibeln (reviderad 1998, 2014) utger sig för att vara en evangelisk och texttrogen översättning och många svenska kristna uppskattar att den fått stor spridning. Men faktum är att textunderlaget till Folkbibeln är det samma som till de flesta nyöversättningar, texttrogna och mindre texttrogna. Den text som evangeliska kristna uppskattar idag har samma grund som Jehovas Vittnens Bibel och som parafraser som Nya Levande Bibeln och The Message. Ingredienserna är de samma, det är bara anrättningen som är anpassad efter smak och preferens. Ungefär som på McDonald´s!

De flesta biblar idag är byggda på bibelkritiska utgåvor baserade på revisioner av två egyptiska manuskript (Codex Sinaiticus och Vaticanus). Den ena (Sinaiticus) börjar med 1 Mos kap 23 och slutar med Hermas, herden. Den har många icke bibliska böcker och är en kladdig text med ett fint omslag. Den andra (Vaticanus) finns i Vatikanens bibliotek och saknar ungefär allting som Bibeln säger negativt om Katolska kyrkans lära! No kidding.

Folkbibeln lever på att ha en hög ribba, men ribban sänks betydligt när man jämför med Reformationstexten som finns i Reformationsbiblarna, som ÄR texttrogna. King James Bible, den kända engelska översättningen som är lika populär idag som för 400 år sedan, är mer eller mindre ord för ord vad originaltexterna säger. Det kan man inte säga om någon ny översättning. De uppdateras ju ibland som program på PC:n! På svenska finns idag Reformationsbibeln (NT), som är motsvarigheten til King James på svenska. Riktigt bra! Kolla in skillnaderna!


Vad har Gud sagt?

Det finns en bevarad texttyp (bysantinsk, majoritet av alla manuskript är lika). Vi måste välja rätt om Guds ord ska bli klart och vi ska växa upp till enhet i tron på Kristus. Det finns inga skönhetsfläckar i det rena silvret i Guds ord. Det är en ädel valör som också renats 7 gånger i en ugn: Historiens ugn.

Vi som är vakna för risken med att manipulera med Bibelordet kan idag ta till oss vad Gud sa.

Läs den mottagna texten: Bibeln som kommer ur den - du kommer aldrig att ångra det!

Ställ er på vägarna och se, och fråga efter de gamla stigarna: Var är den goda vägen? Gå på den och ni ska få vila för era själar (Jer 6:16).

Mycket intressant videoserie med forskaren och författaren David W Daniels: Sinaiticus: Zombie Apocalypse (9)
https://www.youtube.com/watch?v=oiL3Az8Q4jc

Faktum är att en hel del forskare som sysslar med Sinaiticus och dess kusiner tappar tron på att Bibeln är Guds ord - de ser fallgroparna när de sysslar med bibelkritisk forskning. Bart Ehrman är ett känt exempel. De finns flera exempel på kristna som t.o.m. konverterat till Islam efter de hållit på med dessa dokument! Så mycket för en perfekt Bibel utan fel och brister! Andra kristna anser att de inte är några skillnader mellan manuskript eller texttraditioner - men vill eller kan inte visa dig hur. Även bibeltroende kristna försvarar dessa manuskript, men en öppen diskussion är svår att få till! 

Vi ska pröva allt och behålla det goda (1 Thess 5:21).

GVD!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar