Jämföra översättningar av BibelnAtt jämföra verser

Att jämföra översättningar är något som jag sysslat med i några år. Varför? Ja, det skulle ju vara tämligen meningslöst om det inte skilde sig mellan översättningarna!

Bibeln är Guds ord, inte människors. Därför spelar det en stor roll vad det står i hans ord. Är Bibeln bara människors ord, en rad teologiska och filosofiska tankar om Gud, spelar det förstås inte så stor roll vad det i detaljer står i Bibeln, ungefär som i vilken bok som helst!

En del teologer och översättare behandlar Bibeln som en antik klassiker och har många åsikter om vad det står i den baserat på forskning, arkeologi, kyrkofäders teologi och så kallad bibelkritik.

Någon har sagt att gångna tiders kristna kämpade för vad som är en sann lära, och idag kämpar vi för att ta reda på om Gud har sagt vad det står i Bibeln vi läser! Motsägelser och halvsanningar stödda av forskning räcker inte långt. Vår tro är inte född av människor och växer mycket lite av nya åsikter. Vad har han sagt? Det finns svar.

Jesus sa: Människan ska inte bara leva av bröd, utan av varje ord som kommer ur Guds mun. Matt 4:4, Lukas 4:4

Bysantinska och egyptiska manuskript (Nya Testamentet)

Det finns hundratals översättningar av Bibeln och produceras nya varje år. De stora skillnaderna mellan översättningar är mellan texttraditionerna. Det finns biblar av bysantinsk och egyptisk tradition, och de båda skiljer sig på 1000-tals ställen - redan innan översättningen har kommit igång!

Att det inte skulle spela någon roll vad det faktiskt står i verserna för en kristen som läser Bibeln dagligen får man nog glömma!

Från och med 1917 års översättning, Bibel 1917, har svenska kristna läst samma texttyp (den egyptiska) som katoliker och mystiker läst sedan 300-talet efter Kristus. Och det syns i det avfall från stabil kristen tro som pågår i Sverige och i västvärlden. Sverige är idag ett av världens mest sekulariserande länder. Det är inte bara Socialdemokraternas fel!

Den bysantiska texttypen (Antiokia, Syrien, Grekland) har använts ända sedan apostlarna skrev ned Nya Testmentets texter och började kopiera och sprida dem i Syrien, Grekland och till världens gränser. Det finns ca 5000 + kopior, många mycket lika varandra.

Den egyptiska texttypen (Alexandria, Egypten), som används i nya biblar (Folkbibeln, New International Version, Levande Bibeln, Bibel 2000, NASB, RSV, ESV mfl) finns representerad i ungefär 4 stora samlingar, 50 kopior och ca 50-100 lösa blad. Många motstridigheter och ofullständigheter finns i dessa manuskript.

Trots oklarheterna försvaras de egyptiska manuskripten av forskningen och av förlagen, så det fortsätter produceras mer och mer av samma grumliga silver. Allmänt säger man att den bibeltyp som kom med Reformationen är felaktig och adderar ord. Till och med Lutherälskande och reformerta kristna, som talar sig varma om Reformationens vinster, kasserar Reformationens största vinst: Bibeln på folkspråk!

Hur hittar man texterna?

Den Bysantinska texttypen som är grunden för alla Reformationsbiblar kallas Textus Receptus (den mottagna texten). Detta grekiska NT ligger till grund för King James Bible, Geneva Bible, Reina Valera, Karl den 12:es Bibel, Lutherbibeln, Diodati, i huvudsak New King James, Modern English Version mfl översättningar. Reformationsbibeln på svenska är motsvarigheten till King James på svenska (uppdaterad Karl 12 i grunden). Liknande översättning finns också på norska i nyutgåva. Man behöver inte bli lurad av att ta till sig detta! Det finns ett antal mindre skillnader men det är ofta intressant att se nya belysningar av verserna.

Den egyptiska - Alexandrinska - texttypen som används av teologiskolor är grunden för merparten av nya översättningar. Texter ur denna tradition finns "nerkokad" i Nestle/Aland 28 editioner (samma text som United Bible Societies 4 editioner). Mycket grundarbete denna riktning gjorde teologerna Westcott och Hort, som redan i slutet av 1800-talet producerade en ny grundtext på grekiska som sen blivit basen för Nestle/Alands 28 editioner. Här uppdateras texten år för år av forskningen. Codex Sinaiticus (A) och Codex Vaticanus (B) står högst i rang, för de anses som de äldsta, bäst bevarade manuskripten. Båda dessa är en mardröm för bibeltroende kristna, rent teologiskt. Man kokar enligt bibelkritisk metod ned alla manuskript och för statistisk och gör sannolikhetskalkyler på vad som är "troligast" att Gud sagt - där motsägelserna är många (ca 3000 skillnader bara mellan Codex A och B och minst 3500 skillnader mellan Textus Receptus och Codex A och B). Det Alexandrinska NT är ca 1,5 brev kortare i Nya Testamentet än den Bysantinska. Vad du läser om du läser Folkbibeln saknar alltså motsvarande 1 Petrus och 2 Petrus brev, jämfört med vad en läsare av en reformationsbibel läser.

Kurt Aland, nestorn inom bibelkritiken (en av fem forskare som redigerat bibeltexten Folkbibeln översätts från), ifrågasätter att de fyra evangelierna är skrivna av de personer som givit dem namn. Han tror att det fanns en Urkälla som författarna kopierade texten från (precis som muslimerna tror). Han anser inte att bl.a. Judas, Jakob och 2 Petrusbrev ska vara i Nya Testamentet, och han tror inte att vissa av apostlarna själva skrev brev. Andra personer signerade breven med pseudonymer som "Paulus" och "Petrus" tror han. Han tycker i stället att Ignatius brev ska vara i Nya testamentet. Har du läst det?

Nätsidor för jämförelser

* Reformationsbibelns site www.bibel.se har många bra källor att söka vidare i. Ämnet är stort!
* www.blueletterbible.org (Strong´s Concordance, KJV baserad site/app)
* www.biblegateway.com (många översättningar att jämföra)
* www.biblehub.org (med interlinear Greek - English)

Kolla upp detta ämne om du är seriös med din tro! Det har betydelse för tron att vi kan lita på Bibeln och han som givit oss den. MVH Janne 9/2 2016

söndag 28 februari 2016

Johannes 5:39 (Forska i skrifterna)


Joh 5:39

Search the scriptures, for in them ye think that ye have eternal life: and they are they that testify of me (40) and ye will not come to me that ye might have life. KJV

Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. (40) Och ni vill inte komma till mig för att få liv. REF 16

Ni forskar i Skrifterna[d], för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig, 40 men ni vill inte komma till mig för att få liv. SFB 14

Jesus talar här med Fariseer som inte vill erkänna att han är Messias. Han säger att de forskar i skrifterna men vill inte komma till honom, skifternas källa.

Bokstaven dödar, men anden ger liv? Det här är ett citat man ibland hör när det handlar om diskussioner om bibelverser, och uppmaningen är att man inte ska tolka vad det står i verserna. För "Anden ger liv." Bokstaven i bibelordet är torr, sägs det, och man kan inte förstå vad det står om inte den Helige Ande ger en tolkning på vad orden "betyder för mig." Här kommer bönen in för att man ska förstå vad det står. Inget fel med det i sig iofs.

Är det vad Jesus säger här till Fariseerna? Att de ska sluta läsa Torah och komma med honom?

Både ja och nej. Som jag förstår den här versen.

Det är ingen skillnad på att läsa och att göra (höra och göra som Jakob talar om i sitt brev).

Fariseerna och de skriftlärda läser och vördar Torah, så varför kan de inte komma och vörda Torahs källa direkt: Guds levande Ord på jorden? Guds Ord står en meter från dem och talar. 

Felet ligger inte i att de har passion för Guds ord. Det är vilken sorts passion det är frågan om!

Jesus och apostlarna förringar aldrig läsning eller förståelse för att vi ska tro. Nya Testamentet hänvisar på flera ställen att vi ska söka efter Jesus och bli övertygade av vad Bibeln lär om honom. Det går inte utan läsning. Eller bön (Se: Joh 8:31-32, Joh 14:15, 21, 24, Apg 17:11, 1 Pet 3:18 mfl). 

Psalm 119 är Psaltarens längsta Psalm och där upprepas - Jag älskar ditt ord - med variationer om och om igen.

Ditt ord är mycket rent, därför älskar din tjänare det (Ps 119:140).

Jesus överraskade de skriftlärda med sin kunskap i lagen redan som 12-åring på Bar Mitzvah i Jerusalem. Historien om när han gjorde Maria och Josef oroliga för han stannade kvar i templet med sin Fader, när de var på väg hem (Luk 2:46-47).

säger Jesus att fariseerna gör fel i att läsa Bibeln? Är det inte både och som gäller? Både leva och lära?

Bokstaven dödar

Bokstaven i lagen dödar oss i synden. Men den Helige Ande gav oss sanningen om Jesus - att han är överallt i Bibeln och man kan komma direkt till honom. I Ande och sanning (Joh 4:24).

Fin predikan

Search the Scriptures, Charles Lawson
https://www.youtube.com/watch?v=G4zdh_B_K6E


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar