Jämföra översättningar av BibelnAtt jämföra verser

Att jämföra översättningar är något som jag sysslat med i några år. Varför? Ja, det skulle ju vara tämligen meningslöst om det inte skilde sig mellan översättningarna!

Bibeln är Guds ord, inte människors. Därför spelar det en stor roll vad det står i hans ord. Är Bibeln bara människors ord, en rad teologiska och filosofiska tankar om Gud, spelar det förstås inte så stor roll vad det i detaljer står i Bibeln, ungefär som i vilken bok som helst!

En del teologer och översättare behandlar Bibeln som en antik klassiker och har många åsikter om vad det står i den baserat på forskning, arkeologi, kyrkofäders teologi och så kallad bibelkritik.

Någon har sagt att gångna tiders kristna kämpade för vad som är en sann lära, och idag kämpar vi för att ta reda på om Gud har sagt vad det står i Bibeln vi läser! Motsägelser och halvsanningar stödda av forskning räcker inte långt. Vår tro är inte född av människor och växer mycket lite av nya åsikter. Vad har han sagt? Det finns svar.

Jesus sa: Människan ska inte bara leva av bröd, utan av varje ord som kommer ur Guds mun. Matt 4:4, Lukas 4:4

Bysantinska och egyptiska manuskript (Nya Testamentet)

Det finns hundratals översättningar av Bibeln och produceras nya varje år. De stora skillnaderna mellan översättningar är mellan texttraditionerna. Det finns biblar av bysantinsk och egyptisk tradition, och de båda skiljer sig på 1000-tals ställen - redan innan översättningen har kommit igång!

Att det inte skulle spela någon roll vad det faktiskt står i verserna för en kristen som läser Bibeln dagligen får man nog glömma!

Från och med 1917 års översättning, Bibel 1917, har svenska kristna läst samma texttyp (den egyptiska) som katoliker och mystiker läst sedan 300-talet efter Kristus. Och det syns i det avfall från stabil kristen tro som pågår i Sverige och i västvärlden. Sverige är idag ett av världens mest sekulariserande länder. Det är inte bara Socialdemokraternas fel!

Den bysantiska texttypen (Antiokia, Syrien, Grekland) har använts ända sedan apostlarna skrev ned Nya Testmentets texter och började kopiera och sprida dem i Syrien, Grekland och till världens gränser. Det finns ca 5000 + kopior, många mycket lika varandra.

Den egyptiska texttypen (Alexandria, Egypten), som används i nya biblar (Folkbibeln, New International Version, Levande Bibeln, Bibel 2000, NASB, RSV, ESV mfl) finns representerad i ungefär 4 stora samlingar, 50 kopior och ca 50-100 lösa blad. Många motstridigheter och ofullständigheter finns i dessa manuskript.

Trots oklarheterna försvaras de egyptiska manuskripten av forskningen och av förlagen, så det fortsätter produceras mer och mer av samma grumliga silver. Allmänt säger man att den bibeltyp som kom med Reformationen är felaktig och adderar ord. Till och med Lutherälskande och reformerta kristna, som talar sig varma om Reformationens vinster, kasserar Reformationens största vinst: Bibeln på folkspråk!

Hur hittar man texterna?

Den Bysantinska texttypen som är grunden för alla Reformationsbiblar kallas Textus Receptus (den mottagna texten). Detta grekiska NT ligger till grund för King James Bible, Geneva Bible, Reina Valera, Karl den 12:es Bibel, Lutherbibeln, Diodati, i huvudsak New King James, Modern English Version mfl översättningar. Reformationsbibeln på svenska är motsvarigheten till King James på svenska (uppdaterad Karl 12 i grunden). Liknande översättning finns också på norska i nyutgåva. Man behöver inte bli lurad av att ta till sig detta! Det finns ett antal mindre skillnader men det är ofta intressant att se nya belysningar av verserna.

Den egyptiska - Alexandrinska - texttypen som används av teologiskolor är grunden för merparten av nya översättningar. Texter ur denna tradition finns "nerkokad" i Nestle/Aland 28 editioner (samma text som United Bible Societies 4 editioner). Mycket grundarbete denna riktning gjorde teologerna Westcott och Hort, som redan i slutet av 1800-talet producerade en ny grundtext på grekiska som sen blivit basen för Nestle/Alands 28 editioner. Här uppdateras texten år för år av forskningen. Codex Sinaiticus (A) och Codex Vaticanus (B) står högst i rang, för de anses som de äldsta, bäst bevarade manuskripten. Båda dessa är en mardröm för bibeltroende kristna, rent teologiskt. Man kokar enligt bibelkritisk metod ned alla manuskript och för statistisk och gör sannolikhetskalkyler på vad som är "troligast" att Gud sagt - där motsägelserna är många (ca 3000 skillnader bara mellan Codex A och B och minst 3500 skillnader mellan Textus Receptus och Codex A och B). Det Alexandrinska NT är ca 1,5 brev kortare i Nya Testamentet än den Bysantinska. Vad du läser om du läser Folkbibeln saknar alltså motsvarande 1 Petrus och 2 Petrus brev, jämfört med vad en läsare av en reformationsbibel läser.

Kurt Aland, nestorn inom bibelkritiken (en av fem forskare som redigerat bibeltexten Folkbibeln översätts från), ifrågasätter att de fyra evangelierna är skrivna av de personer som givit dem namn. Han tror att det fanns en Urkälla som författarna kopierade texten från (precis som muslimerna tror). Han anser inte att bl.a. Judas, Jakob och 2 Petrusbrev ska vara i Nya Testamentet, och han tror inte att vissa av apostlarna själva skrev brev. Andra personer signerade breven med pseudonymer som "Paulus" och "Petrus" tror han. Han tycker i stället att Ignatius brev ska vara i Nya testamentet. Har du läst det?

Nätsidor för jämförelser

* Reformationsbibelns site www.bibel.se har många bra källor att söka vidare i. Ämnet är stort!
* www.blueletterbible.org (Strong´s Concordance, KJV baserad site/app)
* www.biblegateway.com (många översättningar att jämföra)
* www.biblehub.org (med interlinear Greek - English)

Kolla upp detta ämne om du är seriös med din tro! Det har betydelse för tron att vi kan lita på Bibeln och han som givit oss den. MVH Janne 9/2 2016

onsdag 3 februari 2016

Johannes 10:10


Ta tillbaka New Age


Den välkände predikanten Simon Ådahl profeterar i Karlskoga Baptistförsamling 2013: "Min dotter går starkt med den Helige Ande. Hon träffade en man på gatan som sa: Inte visste jag att kristna höll på med det övernaturliga!”

Och jag (Simon) säger så här:”Vi ska återta de territorier som New Age håller på att ta. Vet ni om att det finns kristna som till och med söker upp spågummor och smågubbar, för det finns inga profeter i församlingen? Det är ju inte klokt! Jag vet att här sitter det människor med profetiska gåvor. Herren säger till mig att du har blivit tystad några gånger (minut 63.20-64.30).

Simon Ådahl: Guds rikes gärningar, Karlskoga Baptistförsamling 2013

Ta tillbaka det som gått förlorat genom New Age

Vad Simon Ådahl säger i Karlskoga utvecklas i Judy Franklins intervjubok The Physics Of Heaven (exploring God´s mysteries in sound, light, energy, vibrations and quantum physics, Destiny Image Publishers INC 2012) där flera ledare för Bethel Church, Redding California intervjuas om metafysiska ämnen. 

Två citat ur Jonathan Weltons kapitel (Physics of Heaven, sid 45, 49, min översättning):

1 ”När det finns förfalskning, finns det också något autentiskt som vi måste hitta och ta tillbaka.Varje gång vi ser en maskerad, måste vi titta närmare och inse på riktigt vad som håller på att förfalskas. För en förfalskning är bevis för att det autentiska existerar. Det faktum att det finns människor som gör falska under, bevisar att det finns riktiga mirakler till kyrkans förfogande.”

2 ”Jag har hittat minst 75 exempel i Skriften på saker som New Age rörelsen har förfalskat. Saker som andliga guider, trans, meditation, auror, objekt med (andliga) krafter, clairvoyance (se okända saker i dåtiden klart framför sig) och clairaudience (höra ohörbara saker i andevärlden). Dessa fenomen tillhör faktiskt kyrkan, men har stulits och om-packeterats på ett smart sätt (av New Age rörelsen).”

Simon Ådahl har precis som ledarna för Bethel Church Redding inställningen att det som ser ut att vara New Age kan återtas av kyrkan och göras kristet!

Det kan handla om: Kristen meditation - Kristen clairvoyance - Läsa kristna auror - komma i kristen trans - upprepande av kristna mantran...!

På vilket sätt kan man säga att spådom och andliga guider kan göras kristna och var finns det i Bibeln?

Förfalskningen kommer ur en religiöst sett oren källa. Och det finns ingen sanning i anklagaren. Han är bara ute efter att stjäla, döda och förstöra. Hur det sker spelar ingen större roll.

John 10:10 The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.

Parallellversen Joh 8:44: He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.

I Simons värld pågår Guds rikes utbredning i vardagslivet. Och kristna går in i det övernaturliga och talar nya ord från Gud (jag ifrågasätter inte profetior eller andliga insikter i sig!). Få nämner Jesus lidande, världens förfall, vår död i synd, förlusten av Guds nåd utan tro och rättfärdighet genom Jesus verk på korset. Påpekas det att vi måste tro och fokusera på vad Bibeln säger, utbrister man: Du pekar finger och vet bättre, du självrättfärdige farisee!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar