Jämföra översättningar av BibelnAtt jämföra verser

Att jämföra översättningar är något som jag sysslat med i några år. Varför? Ja, det skulle ju vara tämligen meningslöst om det inte skilde sig mellan översättningarna!

Bibeln är Guds ord, inte människors. Därför spelar det en stor roll vad det står i hans ord. Är Bibeln bara människors ord, en rad teologiska och filosofiska tankar om Gud, spelar det förstås inte så stor roll vad det i detaljer står i Bibeln, ungefär som i vilken bok som helst!

En del teologer och översättare behandlar Bibeln som en antik klassiker och har många åsikter om vad det står i den baserat på forskning, arkeologi, kyrkofäders teologi och så kallad bibelkritik.

Någon har sagt att gångna tiders kristna kämpade för vad som är en sann lära, och idag kämpar vi för att ta reda på om Gud har sagt vad det står i Bibeln vi läser! Motsägelser och halvsanningar stödda av forskning räcker inte långt. Vår tro är inte född av människor och växer mycket lite av nya åsikter. Vad har han sagt? Det finns svar.

Jesus sa: Människan ska inte bara leva av bröd, utan av varje ord som kommer ur Guds mun. Matt 4:4, Lukas 4:4

Bysantinska och egyptiska manuskript (Nya Testamentet)

Det finns hundratals översättningar av Bibeln och produceras nya varje år. De stora skillnaderna mellan översättningar är mellan texttraditionerna. Det finns biblar av bysantinsk och egyptisk tradition, och de båda skiljer sig på 1000-tals ställen - redan innan översättningen har kommit igång!

Att det inte skulle spela någon roll vad det faktiskt står i verserna för en kristen som läser Bibeln dagligen får man nog glömma!

Från och med 1917 års översättning, Bibel 1917, har svenska kristna läst samma texttyp (den egyptiska) som katoliker och mystiker läst sedan 300-talet efter Kristus. Och det syns i det avfall från stabil kristen tro som pågår i Sverige och i västvärlden. Sverige är idag ett av världens mest sekulariserande länder. Det är inte bara Socialdemokraternas fel!

Den bysantiska texttypen (Antiokia, Syrien, Grekland) har använts ända sedan apostlarna skrev ned Nya Testmentets texter och började kopiera och sprida dem i Syrien, Grekland och till världens gränser. Det finns ca 5000 + kopior, många mycket lika varandra.

Den egyptiska texttypen (Alexandria, Egypten), som används i nya biblar (Folkbibeln, New International Version, Levande Bibeln, Bibel 2000, NASB, RSV, ESV mfl) finns representerad i ungefär 4 stora samlingar, 50 kopior och ca 50-100 lösa blad. Många motstridigheter och ofullständigheter finns i dessa manuskript.

Trots oklarheterna försvaras de egyptiska manuskripten av forskningen och av förlagen, så det fortsätter produceras mer och mer av samma grumliga silver. Allmänt säger man att den bibeltyp som kom med Reformationen är felaktig och adderar ord. Till och med Lutherälskande och reformerta kristna, som talar sig varma om Reformationens vinster, kasserar Reformationens största vinst: Bibeln på folkspråk!

Hur hittar man texterna?

Den Bysantinska texttypen som är grunden för alla Reformationsbiblar kallas Textus Receptus (den mottagna texten). Detta grekiska NT ligger till grund för King James Bible, Geneva Bible, Reina Valera, Karl den 12:es Bibel, Lutherbibeln, Diodati, i huvudsak New King James, Modern English Version mfl översättningar. Reformationsbibeln på svenska är motsvarigheten till King James på svenska (uppdaterad Karl 12 i grunden). Liknande översättning finns också på norska i nyutgåva. Man behöver inte bli lurad av att ta till sig detta! Det finns ett antal mindre skillnader men det är ofta intressant att se nya belysningar av verserna.

Den egyptiska - Alexandrinska - texttypen som används av teologiskolor är grunden för merparten av nya översättningar. Texter ur denna tradition finns "nerkokad" i Nestle/Aland 28 editioner (samma text som United Bible Societies 4 editioner). Mycket grundarbete denna riktning gjorde teologerna Westcott och Hort, som redan i slutet av 1800-talet producerade en ny grundtext på grekiska som sen blivit basen för Nestle/Alands 28 editioner. Här uppdateras texten år för år av forskningen. Codex Sinaiticus (A) och Codex Vaticanus (B) står högst i rang, för de anses som de äldsta, bäst bevarade manuskripten. Båda dessa är en mardröm för bibeltroende kristna, rent teologiskt. Man kokar enligt bibelkritisk metod ned alla manuskript och för statistisk och gör sannolikhetskalkyler på vad som är "troligast" att Gud sagt - där motsägelserna är många (ca 3000 skillnader bara mellan Codex A och B och minst 3500 skillnader mellan Textus Receptus och Codex A och B). Det Alexandrinska NT är ca 1,5 brev kortare i Nya Testamentet än den Bysantinska. Vad du läser om du läser Folkbibeln saknar alltså motsvarande 1 Petrus och 2 Petrus brev, jämfört med vad en läsare av en reformationsbibel läser.

Kurt Aland, nestorn inom bibelkritiken (en av fem forskare som redigerat bibeltexten Folkbibeln översätts från), ifrågasätter att de fyra evangelierna är skrivna av de personer som givit dem namn. Han tror att det fanns en Urkälla som författarna kopierade texten från (precis som muslimerna tror). Han anser inte att bl.a. Judas, Jakob och 2 Petrusbrev ska vara i Nya Testamentet, och han tror inte att vissa av apostlarna själva skrev brev. Andra personer signerade breven med pseudonymer som "Paulus" och "Petrus" tror han. Han tycker i stället att Ignatius brev ska vara i Nya testamentet. Har du läst det?

Nätsidor för jämförelser

* Reformationsbibelns site www.bibel.se har många bra källor att söka vidare i. Ämnet är stort!
* www.blueletterbible.org (Strong´s Concordance, KJV baserad site/app)
* www.biblegateway.com (många översättningar att jämföra)
* www.biblehub.org (med interlinear Greek - English)

Kolla upp detta ämne om du är seriös med din tro! Det har betydelse för tron att vi kan lita på Bibeln och han som givit oss den. MVH Janne 9/2 2016

tisdag 9 februari 2016

Johannes 1:18

Joh 1:18

Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde Sonen, som är vid Faderns bröst, han har uppenbarat honom. REF

Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, han har gjort honom känd. Folkbibeln 98

No man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father: he hath declared him. KJV

---

Grundtextskillnad

Den enfödde Sonen (Textus Receptus)
Den enfödde Gud (Nestle/Aland, UBS)

Kommentar: Den första människan Adam var jord (Adam betyder jord), den andra människan är Herren från himlen. Jesus är född av jungfru Maria och är helt unik. Både Gud och människa. Den andre Adam. 


Jesus föddes och är unik (enfödd betyder unik).
Gud däremot föddes aldrig. Så tror mystiker som tror på avatarer och halvgudar. 

Att Jesus är vid Faderns "bröst", i Faderns "sköte" (Karl 12) är en bild för att han är älskad och nära Fadern. Det är judiskt sätt att beskriva det på. Det betyder inte att han samtidigt sitter i Faderns knä i himlen. Han kom ju till jorden och var här i 33 år!

Grek

Den enfödde

Monogenous - unik, "enfödd." Jesus är avlad av den Helige Ande och Maria. Han har inte samma DNA som en människa. Mono betyder en. Vi har 2x23 kromosomer från mamma och pappa.

Förklarat honom (KJV) - uppenbarat honom (REF) - gjort honom känd (SFB)

Exegesato (exegeomai) - förklarat (exegetik)
4 kommentarer:

 1. Hej här kommer ett till bibelcitat som föklara att Jesus är enfödd, förstfödd.

  Ordspråksboken 8:22-25

  ”HERREN skapade mig såsom sitt förstlingsverk,
  i urminnes tid, innan han gjorde något annat.
  Från evighet är jag insatt, från begynnelsen,
  ända ifrån jordens urtidsdagar.
  Innan djupen voro till, blev jag född,
  innan källor ännu funnos, fyllda med vatten
  Förrän bergens grund var lagd,
  förrän höjderna funnos, blev jag född,”

  Herren Jesu frid
  /lärjungen

  SvaraRadera
 2. Hej lärjungen!

  Om du läser från början av kapitlet så sägs det att det är visdomen som talar. Visdomen är personifierad och talar ungefär som i ett medeltida skådespel. Ett litterärt grepp.

  Vers 8:12 säger "Jag visdom bor med dygden - I wisdom dwell with prudence. KJV

  Sedan fortsätter texten tala på samma sätt.

  I KJV står det i vers 8:22: The Lord possessed me in the beginning of his way, before his works of old.

  Herren ägde mig i begynnelsen, före hans äldsta verk (dvs skapelsen).

  Herren ägde visdomen före allting skapat (v 22). Kungar och prinsar regerar genom henne(v 15-16).

  Gudsfruktan är visdomens begynnelse, säger Salomo i en annan vers i Orspråksboken.

  --

  Du anser att Jesus är född i tiden(föddes som Guds Son innan inkarnationen). "Att han föddes före allt skapat." Är inte det arianska kontroversen? Jehovas vittnen anser just det. Att Jesus är en avknoppning av Gud, kanske en ärkeängel, en budbärare.

  Jesus har alltid varit: I Am Alpha and the Omega, the beginning and the end, who was and is and is to come, the Almighty, säger Jesus i Uppenbarelseboken på flera ställen.

  Alpha är första bokstaven och Omega den sista på grekiska, som du säkert vet.

  MVH kul att du kommenterade!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  2. Hej!

   Nej någon ariansk tro har jag inte för de tror att Jesus är skapad. Jag tror att han insatt från evighet, utgått direkt från Fadern och därmed Guds Ord, Faderns Ord. De första kristna såsom Justinus martyren och Irenaeus kallar ofta Guds Ord (som Är Jesus) också för Faderns Ord.

   Herrens välsignelse
   lärjungen

   Radera