Jämföra översättningar av BibelnAtt jämföra verser

Att jämföra översättningar är något som jag sysslat med i några år. Varför? Ja, det skulle ju vara tämligen meningslöst om det inte skilde sig mellan översättningarna!

Bibeln är Guds ord, inte människors. Därför spelar det en stor roll vad det står i hans ord. Är Bibeln bara människors ord, en rad teologiska och filosofiska tankar om Gud, spelar det förstås inte så stor roll vad det i detaljer står i Bibeln, ungefär som i vilken bok som helst!

En del teologer och översättare behandlar Bibeln som en antik klassiker och har många åsikter om vad det står i den baserat på forskning, arkeologi, kyrkofäders teologi och så kallad bibelkritik.

Någon har sagt att gångna tiders kristna kämpade för vad som är en sann lära, och idag kämpar vi för att ta reda på om Gud har sagt vad det står i Bibeln vi läser! Motsägelser och halvsanningar stödda av forskning räcker inte långt. Vår tro är inte född av människor och växer mycket lite av nya åsikter. Vad har han sagt? Det finns svar.

Jesus sa: Människan ska inte bara leva av bröd, utan av varje ord som kommer ur Guds mun. Matt 4:4, Lukas 4:4

Bysantinska och egyptiska manuskript (Nya Testamentet)

Det finns hundratals översättningar av Bibeln och produceras nya varje år. De stora skillnaderna mellan översättningar är mellan texttraditionerna. Det finns biblar av bysantinsk och egyptisk tradition, och de båda skiljer sig på 1000-tals ställen - redan innan översättningen har kommit igång!

Att det inte skulle spela någon roll vad det faktiskt står i verserna för en kristen som läser Bibeln dagligen får man nog glömma!

Från och med 1917 års översättning, Bibel 1917, har svenska kristna läst samma texttyp (den egyptiska) som katoliker och mystiker läst sedan 300-talet efter Kristus. Och det syns i det avfall från stabil kristen tro som pågår i Sverige och i västvärlden. Sverige är idag ett av världens mest sekulariserande länder. Det är inte bara Socialdemokraternas fel!

Den bysantiska texttypen (Antiokia, Syrien, Grekland) har använts ända sedan apostlarna skrev ned Nya Testmentets texter och började kopiera och sprida dem i Syrien, Grekland och till världens gränser. Det finns ca 5000 + kopior, många mycket lika varandra.

Den egyptiska texttypen (Alexandria, Egypten), som används i nya biblar (Folkbibeln, New International Version, Levande Bibeln, Bibel 2000, NASB, RSV, ESV mfl) finns representerad i ungefär 4 stora samlingar, 50 kopior och ca 50-100 lösa blad. Många motstridigheter och ofullständigheter finns i dessa manuskript.

Trots oklarheterna försvaras de egyptiska manuskripten av forskningen och av förlagen, så det fortsätter produceras mer och mer av samma grumliga silver. Allmänt säger man att den bibeltyp som kom med Reformationen är felaktig och adderar ord. Till och med Lutherälskande och reformerta kristna, som talar sig varma om Reformationens vinster, kasserar Reformationens största vinst: Bibeln på folkspråk!

Hur hittar man texterna?

Den Bysantinska texttypen som är grunden för alla Reformationsbiblar kallas Textus Receptus (den mottagna texten). Detta grekiska NT ligger till grund för King James Bible, Geneva Bible, Reina Valera, Karl den 12:es Bibel, Lutherbibeln, Diodati, i huvudsak New King James, Modern English Version mfl översättningar. Reformationsbibeln på svenska är motsvarigheten till King James på svenska (uppdaterad Karl 12 i grunden). Liknande översättning finns också på norska i nyutgåva. Man behöver inte bli lurad av att ta till sig detta! Det finns ett antal mindre skillnader men det är ofta intressant att se nya belysningar av verserna.

Den egyptiska - Alexandrinska - texttypen som används av teologiskolor är grunden för merparten av nya översättningar. Texter ur denna tradition finns "nerkokad" i Nestle/Aland 28 editioner (samma text som United Bible Societies 4 editioner). Mycket grundarbete denna riktning gjorde teologerna Westcott och Hort, som redan i slutet av 1800-talet producerade en ny grundtext på grekiska som sen blivit basen för Nestle/Alands 28 editioner. Här uppdateras texten år för år av forskningen. Codex Sinaiticus (A) och Codex Vaticanus (B) står högst i rang, för de anses som de äldsta, bäst bevarade manuskripten. Båda dessa är en mardröm för bibeltroende kristna, rent teologiskt. Man kokar enligt bibelkritisk metod ned alla manuskript och för statistisk och gör sannolikhetskalkyler på vad som är "troligast" att Gud sagt - där motsägelserna är många (ca 3000 skillnader bara mellan Codex A och B och minst 3500 skillnader mellan Textus Receptus och Codex A och B). Det Alexandrinska NT är ca 1,5 brev kortare i Nya Testamentet än den Bysantinska. Vad du läser om du läser Folkbibeln saknar alltså motsvarande 1 Petrus och 2 Petrus brev, jämfört med vad en läsare av en reformationsbibel läser.

Kurt Aland, nestorn inom bibelkritiken (en av fem forskare som redigerat bibeltexten Folkbibeln översätts från), ifrågasätter att de fyra evangelierna är skrivna av de personer som givit dem namn. Han tror att det fanns en Urkälla som författarna kopierade texten från (precis som muslimerna tror). Han anser inte att bl.a. Judas, Jakob och 2 Petrusbrev ska vara i Nya Testamentet, och han tror inte att vissa av apostlarna själva skrev brev. Andra personer signerade breven med pseudonymer som "Paulus" och "Petrus" tror han. Han tycker i stället att Ignatius brev ska vara i Nya testamentet. Har du läst det?

Nätsidor för jämförelser

* Reformationsbibelns site www.bibel.se har många bra källor att söka vidare i. Ämnet är stort!
* www.blueletterbible.org (Strong´s Concordance, KJV baserad site/app)
* www.biblegateway.com (många översättningar att jämföra)
* www.biblehub.org (med interlinear Greek - English)

Kolla upp detta ämne om du är seriös med din tro! Det har betydelse för tron att vi kan lita på Bibeln och han som givit oss den. MVH Janne 9/2 2016

måndag 8 februari 2016

Romarbrevet 1:16

Rom 1:16

For I am not ashamed of the Gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. KJV

For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes: first to the Jew, then to the Gentiles. NIV 2011

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Folkbibeln 98

En fin vers som visar ryggraden i vad vi väckts till tro på. Kristi evangelium. Det är Guds kraft till frälsning för varje människa som tror, för judar såväl som greker. För vi är alla ett i Kristus, säger Paulus i Galaterbrevet. Det spelar ingen roll vem som tror på evangeliet och blir frälst!

Grundtextskillnad

Skäms inte över Kristi evangelium (Textus receptus)
Skäms inte över evangeliet (N/A, SFB, NIV)

Varför fattas Kristi evangelium i egyptiska grundtexten? Glömde kopyisten Kristus när han satt och skrev av texten? Haha!

Teologin bakom formuleringarna

Evangeliet är en Guds kraft i SFB Folkbibeln. Och det gäller juden först och sedan greken.

Evangeliet är en Guds kraft (SFB) - finns det andra Guds krafter till frälsning för den som tror? Ja, sakramenten är en Guds kraft  - hjälpmedel till frälsning för den som tror. Lutheraner tror att sakrament som nattvard, barndop och bikt är hjälpmedel till frälsning, och att det finns evangelium i dessa handlingar.
Sedan greken gäller underförstått tidpunkten evangeliet sprids. Judarna har förspillt sin chans till frälsning, för i Apostlagärningarna säger Paulus att de inte vill lyssna och han går istället till hedningarna. Eftersom Israel idag inte vill lyssna, gäller evangeliet främst hedningar/greker, anses det. Detta perspektiv är typisk ersättningsteologi.


Att man kan läsa ut teologi i sättet detaljer formuleras i översättningar av Bibeln är en konspirationsteori och förnekas säkert med näbbar och klor av dem som översätter. Men det är bara att jämföra vad kyrkorna lär och ställa några frågor så visar sig tillhörigheten: grunden. Är grunden Kristus och bara honom, kommer inget i närheten av vad Katolska kyrkan tror på fråga. Sakramentala frälsningshandlingar - hur kan det förekomma samtidigt som Lutheranerna hela tiden pressar på att "frälsning är av tro, inte av gärningar?" Paradoxalt.

Fråga

Varför skulle inte de som redigerar textens synsätt på något sätt färga av sig på vad det står? Det är ju naturligt att ens smak och tankar har betydelse för vad man ser och hur man läser texter.

Grek
soterian to panti to pisteúonti, Ioudaió te proton kai Hélleni.
Sv 
frälsning för alla de troende, juden först också greken.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar