Jämföra översättningar av BibelnAtt jämföra verser

Att jämföra översättningar är något som jag sysslat med i några år. Varför? Ja, det skulle ju vara tämligen meningslöst om det inte skilde sig mellan översättningarna!

Bibeln är Guds ord, inte människors. Därför spelar det en stor roll vad det står i hans ord. Är Bibeln bara människors ord, en rad teologiska och filosofiska tankar om Gud, spelar det förstås inte så stor roll vad det i detaljer står i Bibeln, ungefär som i vilken bok som helst!

En del teologer och översättare behandlar Bibeln som en antik klassiker och har många åsikter om vad det står i den baserat på forskning, arkeologi, kyrkofäders teologi och så kallad bibelkritik.

Någon har sagt att gångna tiders kristna kämpade för vad som är en sann lära, och idag kämpar vi för att ta reda på om Gud har sagt vad det står i Bibeln vi läser! Motsägelser och halvsanningar stödda av forskning räcker inte långt. Vår tro är inte född av människor och växer mycket lite av nya åsikter. Vad har han sagt? Det finns svar.

Jesus sa: Människan ska inte bara leva av bröd, utan av varje ord som kommer ur Guds mun. Matt 4:4, Lukas 4:4

Bysantinska och egyptiska manuskript (Nya Testamentet)

Det finns hundratals översättningar av Bibeln och produceras nya varje år. De stora skillnaderna mellan översättningar är mellan texttraditionerna. Det finns biblar av bysantinsk och egyptisk tradition, och de båda skiljer sig på 1000-tals ställen - redan innan översättningen har kommit igång!

Att det inte skulle spela någon roll vad det faktiskt står i verserna för en kristen som läser Bibeln dagligen får man nog glömma!

Från och med 1917 års översättning, Bibel 1917, har svenska kristna läst samma texttyp (den egyptiska) som katoliker och mystiker läst sedan 300-talet efter Kristus. Och det syns i det avfall från stabil kristen tro som pågår i Sverige och i västvärlden. Sverige är idag ett av världens mest sekulariserande länder. Det är inte bara Socialdemokraternas fel!

Den bysantiska texttypen (Antiokia, Syrien, Grekland) har använts ända sedan apostlarna skrev ned Nya Testmentets texter och började kopiera och sprida dem i Syrien, Grekland och till världens gränser. Det finns ca 5000 + kopior, många mycket lika varandra.

Den egyptiska texttypen (Alexandria, Egypten), som används i nya biblar (Folkbibeln, New International Version, Levande Bibeln, Bibel 2000, NASB, RSV, ESV mfl) finns representerad i ungefär 4 stora samlingar, 50 kopior och ca 50-100 lösa blad. Många motstridigheter och ofullständigheter finns i dessa manuskript.

Trots oklarheterna försvaras de egyptiska manuskripten av forskningen och av förlagen, så det fortsätter produceras mer och mer av samma grumliga silver. Allmänt säger man att den bibeltyp som kom med Reformationen är felaktig och adderar ord. Till och med Lutherälskande och reformerta kristna, som talar sig varma om Reformationens vinster, kasserar Reformationens största vinst: Bibeln på folkspråk!

Hur hittar man texterna?

Den Bysantinska texttypen som är grunden för alla Reformationsbiblar kallas Textus Receptus (den mottagna texten). Detta grekiska NT ligger till grund för King James Bible, Geneva Bible, Reina Valera, Karl den 12:es Bibel, Lutherbibeln, Diodati, i huvudsak New King James, Modern English Version mfl översättningar. Reformationsbibeln på svenska är motsvarigheten till King James på svenska (uppdaterad Karl 12 i grunden). Liknande översättning finns också på norska i nyutgåva. Man behöver inte bli lurad av att ta till sig detta! Det finns ett antal mindre skillnader men det är ofta intressant att se nya belysningar av verserna.

Den egyptiska - Alexandrinska - texttypen som används av teologiskolor är grunden för merparten av nya översättningar. Texter ur denna tradition finns "nerkokad" i Nestle/Aland 28 editioner (samma text som United Bible Societies 4 editioner). Mycket grundarbete denna riktning gjorde teologerna Westcott och Hort, som redan i slutet av 1800-talet producerade en ny grundtext på grekiska som sen blivit basen för Nestle/Alands 28 editioner. Här uppdateras texten år för år av forskningen. Codex Sinaiticus (A) och Codex Vaticanus (B) står högst i rang, för de anses som de äldsta, bäst bevarade manuskripten. Båda dessa är en mardröm för bibeltroende kristna, rent teologiskt. Man kokar enligt bibelkritisk metod ned alla manuskript och för statistisk och gör sannolikhetskalkyler på vad som är "troligast" att Gud sagt - där motsägelserna är många (ca 3000 skillnader bara mellan Codex A och B och minst 3500 skillnader mellan Textus Receptus och Codex A och B). Det Alexandrinska NT är ca 1,5 brev kortare i Nya Testamentet än den Bysantinska. Vad du läser om du läser Folkbibeln saknar alltså motsvarande 1 Petrus och 2 Petrus brev, jämfört med vad en läsare av en reformationsbibel läser.

Kurt Aland, nestorn inom bibelkritiken (en av fem forskare som redigerat bibeltexten Folkbibeln översätts från), ifrågasätter att de fyra evangelierna är skrivna av de personer som givit dem namn. Han tror att det fanns en Urkälla som författarna kopierade texten från (precis som muslimerna tror). Han anser inte att bl.a. Judas, Jakob och 2 Petrusbrev ska vara i Nya Testamentet, och han tror inte att vissa av apostlarna själva skrev brev. Andra personer signerade breven med pseudonymer som "Paulus" och "Petrus" tror han. Han tycker i stället att Ignatius brev ska vara i Nya testamentet. Har du läst det?

Nätsidor för jämförelser

* Reformationsbibelns site www.bibel.se har många bra källor att söka vidare i. Ämnet är stort!
* www.blueletterbible.org (Strong´s Concordance, KJV baserad site/app)
* www.biblegateway.com (många översättningar att jämföra)
* www.biblehub.org (med interlinear Greek - English)

Kolla upp detta ämne om du är seriös med din tro! Det har betydelse för tron att vi kan lita på Bibeln och han som givit oss den. MVH Janne 9/2 2016

fredag 19 februari 2016

Hebreerbrevet 13:14


Hebr 13:14

For here we have no continuing city, but we seek one to come. KJV

För här har vi ingen stad som består, utan vi söker efter den som ska komma. REF 2016

Här har vi ingen stad som består, men vi söker den som ska komma. SFB 2014

Jerusalem här nere i all dess nöd, och Jerusalem som kommer från ovan ned som en smyckad brud, jämför Paulus här. Livet är inte bara rosor här nere. Och Jerusalem är en stötesten för folken. Men tiden kommer när Guds stad ska vara, och aldrig mer intas av fiendehärar.

I Sakarjas bok kap 14 berättas om hur Jerusalem ska besökas av folken. Frid ska råda efter Herrens vredesdag och slutstriden, när jorden skakas och fienden stupar (händelser som utfylligt beskrivs i Uppenbarelsebokens slut)

Staden ska vara full av ljus och frid, som namnet antyder: pannorna man steker kött ska vara rena, och klockorna märkas Herrens helighet (Sak 14:20-21).

Vissa protestantiska teologer vill få det till att talet om strid och frid i Jerusalem är bilder för kyrkan och dess överlevnad. Att Jerusalems stad är en himmelsk verklighet Paulus ser fram emot. 

Jag tror händelserna som förutses i Sakarja bok kapitel 12-14, kan läggas som ett kalkerpapper över Uppenbarelsebokens sista kapitel (Kap 17-22 tex) och en klar bild framträder. Gud ska komma till jorden och regera evigt. Och hans stad bestå.2 kommentarer:

 1. Hej Janne2

  Fick din bloggadress från Berndt Isakssons blogg så jag tänkte smyga in och Titta här.

  Trevligt att du är ordnoga och gillar King James Bibel. Jag använder Reformationsbibeln som är snarlik KJB när viktiga passager i bibeln ska tolkas rätt. Kul att du är kompositör. Jag är också det, eller rättare sagt låtskrivare med egen hemstudio.

  Jag lägger din blogg som en favorit och kommenterar vart efter dina inlägg när jag får mera tid. Jag har också en blogg som heter "http://jesukristiord.blogspot.se/"

  Jag är också petigt ordnoga för jag vet att ett lite ordfel kan göra en helt ny tolkning. Mina "käpphästar" som några kallar det för är ämnen som "Sanningen om dopet" och "Gudomen". Stora viktiga frälsningsavgörande ämnen att diskutera.

  Eftersom jag också känner att bibeln urholkades tidigt med många olika versioner för att passa in i de olika människolärorna, så har jag även försökt spåra i skrifter efter de kyrkofäder som kommer starx efter apostlarna för att se och jämföra skillanderna. Hur har våran bild av sanningens Ord påverkats av alla koncilier? Hur ska man egentligen tolka Guds Ord? Ja det har varit ett av mina huvudmål för att bevisa att många läror är fel idag och därmed avfallet inom kyrkor och samfund.

  Frid i Herren Jesu namn

  SvaraRadera
 2. Hej lärjungen!

  Bra att du gräver! Det är ju i detaljerna man kan vrida sanningarna. Byta ut sanningen mot lögn det syns mycket tydligare! Haha

  Vad tar en människa som hungrar efter Gud - borde ta honom på ordet.

  Vad tar em människa (ande)som hungrar efter makt? Han tar det som är makt i - och använder det för sina egna syften. Det funkar ett tag, men inte inför Honom som har makten, om/när det är slut på leken. Det borde vara det redan, men vi ska vara glada att leken inte är slut, för då skulle inte vi hunnit få komma till honom.

  GVD!

  SvaraRadera