Jämföra översättningar av BibelnAtt jämföra verser

Att jämföra översättningar är något som jag sysslat med i några år. Varför? Ja, det skulle ju vara tämligen meningslöst om det inte skilde sig mellan översättningarna!

Bibeln är Guds ord, inte människors. Därför spelar det en stor roll vad det står i hans ord. Är Bibeln bara människors ord, en rad teologiska och filosofiska tankar om Gud, spelar det förstås inte så stor roll vad det i detaljer står i Bibeln, ungefär som i vilken bok som helst!

En del teologer och översättare behandlar Bibeln som en antik klassiker och har många åsikter om vad det står i den baserat på forskning, arkeologi, kyrkofäders teologi och så kallad bibelkritik.

Någon har sagt att gångna tiders kristna kämpade för vad som är en sann lära, och idag kämpar vi för att ta reda på om Gud har sagt vad det står i Bibeln vi läser! Motsägelser och halvsanningar stödda av forskning räcker inte långt. Vår tro är inte född av människor och växer mycket lite av nya åsikter. Vad har han sagt? Det finns svar.

Jesus sa: Människan ska inte bara leva av bröd, utan av varje ord som kommer ur Guds mun. Matt 4:4, Lukas 4:4

Bysantinska och egyptiska manuskript (Nya Testamentet)

Det finns hundratals översättningar av Bibeln och produceras nya varje år. De stora skillnaderna mellan översättningar är mellan texttraditionerna. Det finns biblar av bysantinsk och egyptisk tradition, och de båda skiljer sig på 1000-tals ställen - redan innan översättningen har kommit igång!

Att det inte skulle spela någon roll vad det faktiskt står i verserna för en kristen som läser Bibeln dagligen får man nog glömma!

Från och med 1917 års översättning, Bibel 1917, har svenska kristna läst samma texttyp (den egyptiska) som katoliker och mystiker läst sedan 300-talet efter Kristus. Och det syns i det avfall från stabil kristen tro som pågår i Sverige och i västvärlden. Sverige är idag ett av världens mest sekulariserande länder. Det är inte bara Socialdemokraternas fel!

Den bysantiska texttypen (Antiokia, Syrien, Grekland) har använts ända sedan apostlarna skrev ned Nya Testmentets texter och började kopiera och sprida dem i Syrien, Grekland och till världens gränser. Det finns ca 5000 + kopior, många mycket lika varandra.

Den egyptiska texttypen (Alexandria, Egypten), som används i nya biblar (Folkbibeln, New International Version, Levande Bibeln, Bibel 2000, NASB, RSV, ESV mfl) finns representerad i ungefär 4 stora samlingar, 50 kopior och ca 50-100 lösa blad. Många motstridigheter och ofullständigheter finns i dessa manuskript.

Trots oklarheterna försvaras de egyptiska manuskripten av forskningen och av förlagen, så det fortsätter produceras mer och mer av samma grumliga silver. Allmänt säger man att den bibeltyp som kom med Reformationen är felaktig och adderar ord. Till och med Lutherälskande och reformerta kristna, som talar sig varma om Reformationens vinster, kasserar Reformationens största vinst: Bibeln på folkspråk!

Hur hittar man texterna?

Den Bysantinska texttypen som är grunden för alla Reformationsbiblar kallas Textus Receptus (den mottagna texten). Detta grekiska NT ligger till grund för King James Bible, Geneva Bible, Reina Valera, Karl den 12:es Bibel, Lutherbibeln, Diodati, i huvudsak New King James, Modern English Version mfl översättningar. Reformationsbibeln på svenska är motsvarigheten till King James på svenska (uppdaterad Karl 12 i grunden). Liknande översättning finns också på norska i nyutgåva. Man behöver inte bli lurad av att ta till sig detta! Det finns ett antal mindre skillnader men det är ofta intressant att se nya belysningar av verserna.

Den egyptiska - Alexandrinska - texttypen som används av teologiskolor är grunden för merparten av nya översättningar. Texter ur denna tradition finns "nerkokad" i Nestle/Aland 28 editioner (samma text som United Bible Societies 4 editioner). Mycket grundarbete denna riktning gjorde teologerna Westcott och Hort, som redan i slutet av 1800-talet producerade en ny grundtext på grekiska som sen blivit basen för Nestle/Alands 28 editioner. Här uppdateras texten år för år av forskningen. Codex Sinaiticus (A) och Codex Vaticanus (B) står högst i rang, för de anses som de äldsta, bäst bevarade manuskripten. Båda dessa är en mardröm för bibeltroende kristna, rent teologiskt. Man kokar enligt bibelkritisk metod ned alla manuskript och för statistisk och gör sannolikhetskalkyler på vad som är "troligast" att Gud sagt - där motsägelserna är många (ca 3000 skillnader bara mellan Codex A och B och minst 3500 skillnader mellan Textus Receptus och Codex A och B). Det Alexandrinska NT är ca 1,5 brev kortare i Nya Testamentet än den Bysantinska. Vad du läser om du läser Folkbibeln saknar alltså motsvarande 1 Petrus och 2 Petrus brev, jämfört med vad en läsare av en reformationsbibel läser.

Kurt Aland, nestorn inom bibelkritiken (en av fem forskare som redigerat bibeltexten Folkbibeln översätts från), ifrågasätter att de fyra evangelierna är skrivna av de personer som givit dem namn. Han tror att det fanns en Urkälla som författarna kopierade texten från (precis som muslimerna tror). Han anser inte att bl.a. Judas, Jakob och 2 Petrusbrev ska vara i Nya Testamentet, och han tror inte att vissa av apostlarna själva skrev brev. Andra personer signerade breven med pseudonymer som "Paulus" och "Petrus" tror han. Han tycker i stället att Ignatius brev ska vara i Nya testamentet. Har du läst det?

Nätsidor för jämförelser

* Reformationsbibelns site www.bibel.se har många bra källor att söka vidare i. Ämnet är stort!
* www.blueletterbible.org (Strong´s Concordance, KJV baserad site/app)
* www.biblegateway.com (många översättningar att jämföra)
* www.biblehub.org (med interlinear Greek - English)

Kolla upp detta ämne om du är seriös med din tro! Det har betydelse för tron att vi kan lita på Bibeln och han som givit oss den. MVH Janne 9/2 2016

måndag 29 februari 2016

Psalm 12:6-7 (Herrens ord är rena)


Psalm 12

Psalm 12:6-7 The words of the Lord are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation for ever. KJV

Sv: Herrens ord är rena ord: som silver prövat i en ugn, renade sju gånger. Du ska bevara dem, O Herre, du ska behålla dem från denna generation för evigt.

The words of the Lord are pure words: as silver tried by the fire, purged from the earth refined seven times. Thou, O Lord, wilt preserve us: and keep us from this generation for ever. Douay Rheims American Version 1899

Herrens tal är ett rent tal,
likt silver som rinner ner på jorden,
luttrat i degeln, renat sju gånger.
Du, Herre, skall bevara dem,
du skall för evigt beskydda dem för detta släkte. SFB 1998

Herrens ord är rena

Här är en bra vers ur Psaltaren att jämföra i olika översättningar.

Den första är King James Bible, reformationsbibeln på engelska (finns också Geneva Bible som är lik KJV). Den andra är från en revidering av Jesuitbibeln på engelska, Douay Rheims, som kom ut första gången 1605. Och den tredje är Svenska Folkbibeln version 1998.

Jämförelse (v 12:6):

A Herrens ord är rena ord, prövade i en ugn, renade sju gånger
B Herrens ord är rena ord, som silver prövat i elden, renat från jord, förädlade sju gånger
C Herrens tal är ett rent tal, likt silver som rinner ned på jorden, luttrat i degeln renat sju gånger

Herrens ord är rena som silver - mer eller mindre!

Nästa vers (12:7):

A Du ska bevara dem, O Herre, du ska behålla dem från denna generation för evigt. KJV
B Du, O Herre, ska bevara oss och behålla oss från denna generation för evigt. DR
C Du, Herre, skall bevara dem, du skall för evigt beskydda dem för detta släkte. SFB

Här diffar det mellan alla tre!

A Den första översättningen säger att Herrens ord är rena och han ska bevara dem för evigt från generation till generation.

B Den andra säger att Herren ska bevara och beskydda folket för evigt (från onda människor som andra verser i Ps 12 talar om).

C Den tredje översättningen säger att Herren ska bevara och beskydda sitt folk (alternativt sitt tal) för detta släkte.

Så: Vad är Guds ord - vilka är Guds ord i Ps 12:6-7?

Du måste välja.

A Är hans ord rent och bevarat? För evigt beskyddat?
B Eller ska han beskydda oss från onda människor?
C Eller ska han beskydda sitt tal för ett ont släkte?

Det finns ingen gyllene medelväg mellan dessa tre. De talar om helt olika saker!

Första versen i Psalm 12 är likadan. Det spretar så pass mycket att man börjar undra om någon är där och "förädlar orden på egen hand." Även idag.

Som någon kanske kommer ihåg försökte Jesuiterna störta och förhindra översättningar av Bibeln till engelska och andra europeiska språk under hela reformationen. Att förvränga verserna gör det lättare att kontrollera både protestant och katolik.

Är allting som står i översättningarna det samma?

Av Folkbibelns översättare och Lutheraner i övrigt hör man att alla bra översättningar av Bibeln säger samma saker och att skillnaderna är betydelselösa. Gränsen mellan bra översättning och mindre bra går mellan Folkbibeln och Bibel 2000, och Folkbibeln och parafraser som Nya levande Bibeln och The Message.

Man hävdar precis som bibelkritiken gör att Reformationstexten är dålig, om inte felaktig. Och att bibelkritiken har funnit bättre texter (de egyptiska) som är trovärdigare än den mottagna texten Luther själv tog fram.

För att testa detta påstående kan man bara kolla in Psalm 12 vers 1 (I Jesuitbibeln Psalm 11 vers 2, av någon anledning!).

Psalm 12:1

12:1 Help, Lord; for the godly man ceaseth; for the faithful fail from among the children of men. KJV

11:2 Save me, O Lord, for there is now no saint: truths are decayed from among the children of men. Jesuit Bible 1899

12:2 Fräls, Herre, ty de fromma är borta, de trofasta har försvunnit från människors barn. SFB 98

För den som tycker allting som Gud sagt i alla översättningar av Bibeln är det samma - blir det följande logik:

Rena ord = rent tal

Frälsa = hjälpa

Fromma = helgon

Bevara dina ord = bevara oss från onda människor

Beskydda ditt ord = beskydda oss

De trofasta faller av = sanningar dör bort

Konversation mellan kristna

Janne: De trogna faller av (Ps 12:7)
Jesuiten: Ja, sanningar dör bort (Ps 12:7)

Janne: Herrens ord är rena och han bevarar dem (Ps 12:6)
Jesuiten: Ja precis! Han bevarar oss från denna onda generation (Ps 12:6).

Janne: Varför kallar ni Psalm 12 för Psalm 11?
Jesuiten: För att du ska bli förvirrad och ställa massa frågor.

Folkbibeln-ivrare bryter in: Vad snackar ni om? Vad intressant! Allting Gud säger i vår Bibel och i alla bra översättningar är evangeliskt och Luther-at i en reformationsugn. O Gud, bevara oss från denna onda generation, och från för mycket TV-tittande, och från viljan att jämföra bibelverser, och från arga konspirationsteorier. Amen.

1 kommentar:

 1. Hej Janne!
  Kul att du kommenterar på din egen blogg.

  Tares and the Wheat (ogräs och vete) Film om

  Länk till en ny film om störtandet av biblisk tro, inom bibelöversättningens ädla konst. Filmen bygger på antagandet att de människor som vill störta Bibelns betydelse för kristen tro och styra över fåren utan Bibel, kämpar vidare och i alla deras planer finns en gemensam herre som hatar Gud, och särskilt hatar det ord han gav oss människor.

  Vad säger organisationens fd ledare om kristen tro?

  Här är några bevingade uttalanden under 2015: "Bibeln är farlig," "fundamentalism är en sjukdom," "Jesu kors var ett stort misslyckande," "alla som tror på Gud är Guds barn (hinduer, muslimer, buddhister, katoliker)." "Kristna och muslimer är bröder,"ateister kommer till himlen om de följer sitt samvete," "världen behöver ett ledarskap med tänder," Vi ställer oss bakom Agenda 203O osv osv

  Organisation som personen som sagt dessa bevingade ord tillhör, försöker också sedan länge störta Bibeln, för att kristna inte ska ha tillgång till vad Gud sa och på så sätt lättare bli offer för andliga vargar. Vissa av dem äter även barns barndom rent bokstavligen och skyddar sig mot rättegång på alla upptänkliga sätt.

  Idag gäller detta arbete även evangeliska kyrkor.

  Jesus talar i liknelse om agnarna och vetet om tro som ser ut som vete ända fram till skörden. Vete är riktig tro baserad på Gud ord i Bibeln.

  Ogräs är inget att spara på det bränner man upp.

  Tares and the Wheat, You tube, Adullam films
  https://www.youtube.com/watch?v=67f2JjeZ_84


  SvaraRadera