Jämföra översättningar av BibelnAtt jämföra verser

Att jämföra översättningar är något som jag sysslat med i några år. Varför? Ja, det skulle ju vara tämligen meningslöst om det inte skilde sig mellan översättningarna!

Bibeln är Guds ord, inte människors. Därför spelar det en stor roll vad det står i hans ord. Är Bibeln bara människors ord, en rad teologiska och filosofiska tankar om Gud, spelar det förstås inte så stor roll vad det i detaljer står i Bibeln, ungefär som i vilken bok som helst!

En del teologer och översättare behandlar Bibeln som en antik klassiker och har många åsikter om vad det står i den baserat på forskning, arkeologi, kyrkofäders teologi och så kallad bibelkritik.

Någon har sagt att gångna tiders kristna kämpade för vad som är en sann lära, och idag kämpar vi för att ta reda på om Gud har sagt vad det står i Bibeln vi läser! Motsägelser och halvsanningar stödda av forskning räcker inte långt. Vår tro är inte född av människor och växer mycket lite av nya åsikter. Vad har han sagt? Det finns svar.

Jesus sa: Människan ska inte bara leva av bröd, utan av varje ord som kommer ur Guds mun. Matt 4:4, Lukas 4:4

Bysantinska och egyptiska manuskript (Nya Testamentet)

Det finns hundratals översättningar av Bibeln och produceras nya varje år. De stora skillnaderna mellan översättningar är mellan texttraditionerna. Det finns biblar av bysantinsk och egyptisk tradition, och de båda skiljer sig på 1000-tals ställen - redan innan översättningen har kommit igång!

Att det inte skulle spela någon roll vad det faktiskt står i verserna för en kristen som läser Bibeln dagligen får man nog glömma!

Från och med 1917 års översättning, Bibel 1917, har svenska kristna läst samma texttyp (den egyptiska) som katoliker och mystiker läst sedan 300-talet efter Kristus. Och det syns i det avfall från stabil kristen tro som pågår i Sverige och i västvärlden. Sverige är idag ett av världens mest sekulariserande länder. Det är inte bara Socialdemokraternas fel!

Den bysantiska texttypen (Antiokia, Syrien, Grekland) har använts ända sedan apostlarna skrev ned Nya Testmentets texter och började kopiera och sprida dem i Syrien, Grekland och till världens gränser. Det finns ca 5000 + kopior, många mycket lika varandra.

Den egyptiska texttypen (Alexandria, Egypten), som används i nya biblar (Folkbibeln, New International Version, Levande Bibeln, Bibel 2000, NASB, RSV, ESV mfl) finns representerad i ungefär 4 stora samlingar, 50 kopior och ca 50-100 lösa blad. Många motstridigheter och ofullständigheter finns i dessa manuskript.

Trots oklarheterna försvaras de egyptiska manuskripten av forskningen och av förlagen, så det fortsätter produceras mer och mer av samma grumliga silver. Allmänt säger man att den bibeltyp som kom med Reformationen är felaktig och adderar ord. Till och med Lutherälskande och reformerta kristna, som talar sig varma om Reformationens vinster, kasserar Reformationens största vinst: Bibeln på folkspråk!

Hur hittar man texterna?

Den Bysantinska texttypen som är grunden för alla Reformationsbiblar kallas Textus Receptus (den mottagna texten). Detta grekiska NT ligger till grund för King James Bible, Geneva Bible, Reina Valera, Karl den 12:es Bibel, Lutherbibeln, Diodati, i huvudsak New King James, Modern English Version mfl översättningar. Reformationsbibeln på svenska är motsvarigheten till King James på svenska (uppdaterad Karl 12 i grunden). Liknande översättning finns också på norska i nyutgåva. Man behöver inte bli lurad av att ta till sig detta! Det finns ett antal mindre skillnader men det är ofta intressant att se nya belysningar av verserna.

Den egyptiska - Alexandrinska - texttypen som används av teologiskolor är grunden för merparten av nya översättningar. Texter ur denna tradition finns "nerkokad" i Nestle/Aland 28 editioner (samma text som United Bible Societies 4 editioner). Mycket grundarbete denna riktning gjorde teologerna Westcott och Hort, som redan i slutet av 1800-talet producerade en ny grundtext på grekiska som sen blivit basen för Nestle/Alands 28 editioner. Här uppdateras texten år för år av forskningen. Codex Sinaiticus (A) och Codex Vaticanus (B) står högst i rang, för de anses som de äldsta, bäst bevarade manuskripten. Båda dessa är en mardröm för bibeltroende kristna, rent teologiskt. Man kokar enligt bibelkritisk metod ned alla manuskript och för statistisk och gör sannolikhetskalkyler på vad som är "troligast" att Gud sagt - där motsägelserna är många (ca 3000 skillnader bara mellan Codex A och B och minst 3500 skillnader mellan Textus Receptus och Codex A och B). Det Alexandrinska NT är ca 1,5 brev kortare i Nya Testamentet än den Bysantinska. Vad du läser om du läser Folkbibeln saknar alltså motsvarande 1 Petrus och 2 Petrus brev, jämfört med vad en läsare av en reformationsbibel läser.

Kurt Aland, nestorn inom bibelkritiken (en av fem forskare som redigerat bibeltexten Folkbibeln översätts från), ifrågasätter att de fyra evangelierna är skrivna av de personer som givit dem namn. Han tror att det fanns en Urkälla som författarna kopierade texten från (precis som muslimerna tror). Han anser inte att bl.a. Judas, Jakob och 2 Petrusbrev ska vara i Nya Testamentet, och han tror inte att vissa av apostlarna själva skrev brev. Andra personer signerade breven med pseudonymer som "Paulus" och "Petrus" tror han. Han tycker i stället att Ignatius brev ska vara i Nya testamentet. Har du läst det?

Nätsidor för jämförelser

* Reformationsbibelns site www.bibel.se har många bra källor att söka vidare i. Ämnet är stort!
* www.blueletterbible.org (Strong´s Concordance, KJV baserad site/app)
* www.biblegateway.com (många översättningar att jämföra)
* www.biblehub.org (med interlinear Greek - English)

Kolla upp detta ämne om du är seriös med din tro! Det har betydelse för tron att vi kan lita på Bibeln och han som givit oss den. MVH Janne 9/2 2016

söndag 28 februari 2016

Johannes 4:42 (Sykars brunn)


Joh 4:42


And said unto the woman, now we believe, not because of thy saying: for we have heard him ourselves, that this is indeed the Savior of the world. KJV

Och de sade till kvinnan: "Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört, och vi vet att han verkligen är världens Frälsare." SFB 14

Bakgrunden i Johannes kapitel 4 är att Jesus går till Sykars brunn (Jakobs brunn) mitt på dagen för att dricka. En samaritisk kvinna kommer och tar upp vatten. Jesus säger att han ska ge henne levande vatten och då behöver man inte längre törsta. Han förklarar att samarierna inte känner Gud för frälsningen kommer från judarna (v 22). Den som dyrkar Gud ska göra det i Ande och i sanning (v 24).

Kvinnan som har haft många män blir överrumplad av Jesu insikt i detta (v 18-19). När hon berättar att hon och samarierna dyrkar Gud på berget i Sykar, säger Jesus att tiden kommer när troende ska dyrka Gud i Ande och sanning, men inte än i Jerusalem (v 21). Hon går och vittnar om vad hon upplevt och många i byn hör Jesus under två dagar och tro på honom: Han är Världens Frälsare.

Det är många intressanta detaljer och djup i berättelsen. Man kan kontrastera Jakobs brunn (dvs Israel, GT) och samarierna som avfallit från Israel (sågs som utstötta) och blandat sig med grannfolken (som profetböckerna talar om i GT), och att Jesus säger att den som dricker vatten törstar igen (fysiskt) men den som får Helige Ande och tror på Messias törstar inte längre (andligen). Han/hon kan tacka och ha en relation med Herren Genom Messias - i Ande och sanning (NT, v 24). Om man känner Gud kan man tacka honom! Annars blir det rätt ytligt att tacka någon man inte känner!

Som vanligt är det små detaljer i texten som plötsligt får betydelse. Predikanten på gudstjänsten jag gick på idag talade om vårt vittnesbörd, vår tro, och att vi ska se och prata med de utstötta i vårt samhälle (tiggare och flyktingar t.ex.). Han poängterade det udda i att Jesus talar med en samaritiska (v 9 och framåt) och att hon dessutom är kvinna, något som lärjungarna påpekar (v 27).

OK!

Här kommer gnetet med detaljerna in i bilden.

Detalj 1  

Det vatten jag ska ge honom ska vara i honom en källa som flödar ut i evigt liv (KJV sv v 14)
Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. SFB 14

Detalj 2  

Tiden kommer när ni inte på detta berg, inte än i Jerusalem, ska dyrka Fadern (v 21)
Det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. SFB 14

Detalj 3

Lärjungarna var förvånade att han talade med kvinnan (v 27)
De blev förvånade över att han talade med en kvinna SFB 14

I vers 14 talar Jesus om att Anden ska utgjutas över hedningarna i NT (Apg kap 2). Alltså en större profetia än att hon har haft fem män (v 18)! Anden var inte utgjuten när Jesus talar med samaritiskan. Reformationstexten talar om framtiden (futurum). Folkbibeln talar som om det vore så redan (i presens).

I vers 17 förekommer orden inte än i Jerusalem. Vad betyder det att troende ska dyrka Gud i Ande och sanning, men inte än i Jerusalem? Jo, att Jesus en dag kommer tillbaka som Israels Kung och alla ska dyrka Gud i Jerusalem (Se Apg kap 1: Jesus kommer tillbaka på samma sätt som han togs upp i himlen). Detta handlar om tiden efter hans andra tillkomst, alltså långt fram! I Folkbibeln saknas detta perspektiv - det är få som tror på ett Messianskt rike på jorden av översättarna. Luther hatade den idén och kallade det för svärmeri av högsta sort (i boken Judarna och deras lögner)!

I vers 27 är lärjungarna överraskade att Jesus talar med kvinnan. Och i SFB är de överraskade över att han talar med en kvinna, som om han aldrig gjort det förut? Talade in Jesus med många kvinnor i evangelierna? JO.

Versen som är härligast är 4:42: Nu har vi hört från honom själv och vi tror att han är Världens Frälsare. 

Kvinnans vittnesbörd rörde upp hela byn och de ville höra från Messias. De blev övertygade att han är Frälsaren. De både hörde och såg själva.

Vilka vittnar?

Alltså vittnar i kapitel 4:

* Jesus till kvinnan om GT och NT (Vittnar om Fadern och Israels historia och Anden som levande vatten)
* Jesus att han är Messias
* Jesus att han ska komma tillbaka
* Kvinnan vittnar om Jesus och hennes liv innan honom
* Byborna vittnar om Jesus som världens Frälsare

Det blir i verkligheten som Jesus säger i verserna: Hedningarna ska tro och få ta emot den Helige Ande. Ingen kan bekänna att Jesus är Herren utom i den Helige Ande. 

Kapitel 4 i Johannes evangelium ger också det stora perspektivet: 

A Som det blev i Sykar ska det bli med hedningarna senare.
B Och alla ska samlas i Jerusalem till sist i framtiden.

Det blir som ringar på vattnet. Stora ringar. Bara av en liten konversation.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar